یʝی ی

ی یی

 

ی ѐی - ͘ی

(ʐ ی ) 

یی : ی ѐ ی. ی ی ی ѐ یϡ ی ی ی ی ی یϡ ی ѐ یϿ

ی : ی ی ی یی یی یی ی ϡ ѐی ی یی ی ی ϡ ی ѐ . ј یی ی ی ی ی ی ǁیی ǘی ی ی ѐی ی . ی ی ی ѐ ی ی ی ی . ی ی ی ǘ یی . ی یی ی ی ی یی یی . юی ی юیی ی ی ی ی ی یی ییی ϡ ʐ ј Ԙ ی ی ی ی . ی ی یی ی Ș ی ی "ی"  ی یی ی ی ѐی ی یی ѐی ͘ی ی یی. ی ѐی ی ʘ ͘ ۲۰۰۰ یی ѐی ی ѐی ی ѐی ی ی ی . ǘی " ј . ѐ ."

ǘ ѐی ی ی ی ی . ʐ ی ѐی یی ی ͘ . ی ی ی یی ی ѐی ی . 

یی : ی ǁیی ی یی یی ی ј یی. ی ی ی یϿ

ی : یی ی ییی ی ی ی ی. ی یی ǁیی ی . ی ی ی ی یی یی یی ی ی ی   یی ی ی ǐ ی ی. ی ی ی ی ی ی ʡ ی ی ی ی ی . ی ǘی ی ی   ϡ یی ی یی ϡ ی. یی ی ی ی ی ی . ی ی ی یǡ ی ی ی ی ѐی ј ی ی ی ی ی ی. ی ی ǁیی یی.

یی : یʿ

ی : ی ی ی ی یϐ ی ی ی . ی ی ی. ی ی ی ی ی. Ȑی ی ی ی ی یی ی ی ی ی یی ی. ی یی ی یی ی ѐی ی . ی ǘ ی Ȑیϡ ی ϡ ۱- یی ۲- یی ی ۳- یی ѐی ۴- یی ی ی ی ی ی ی ی ۵- یی ی юیی ۶- یی ی  ی ی ی ۷- ͘ی یی ی ی. ی ی ی ی . ی ی ԡ ی јی.

ی یی ی یی ی ! یϐ ی (ی ) ی ی ی.

یی : یʿ

ی : ی ی ѐی ی . ی ی ی ی یϐ ی ی ی ϡ . ی ی ی ǘی ی ی ی یی ی ی ѐ ی. یی یʡ ی ی ی ی ǘ ی ی эی ی ǁییی Ԙ ی یی ی ی . ی   ǘ   ѐ ی ی ѐی ͘ی ϡ ی ی یی یی ی یی یی ی ی . ی ی ی ی ͘ی ی ی . ی ی ی ی. *

١٥ ٢٠١٩  

ی ϡ