درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

ارتجاع در محاصره میلیون ها مردم محروم

از بصره و بغداد و سلیمانیه تا تهران و خوزستان و لردگان!  

انفجار اعتراضی مردم محروم در عراق علیه فقر و فلاکت و حاکمیت دست ساز باندهای ارتجاعی قومی و مذهبی، که بیش از بیست سال است مردم در عراق را به فقر و محرومیت و بیکاری و بی افقی برای یک زندگی انسانی کشانده اند، مستقیما دخالت و حضور جمهوری اسلامی ایران را، نشانه گرفته است! گفته میشود که سفارت جمهوری اسلامی در بغداد توسط مردم معترض مورد حمله قرار گرفته است و رویارویی مردم با قدرت حاکم، مستقیما به رویارویی با دستجات مسلح متکی به جمهوری اسلامی، حشدالشعبی و .. کشیده شده است. مردم عراق خواهان کوتاه شدن دست جمهوری اسلامی ایران از عراق و همراه با آن خواهان به زیر کشیدن دولت المهدی هستند.  بیش از بیست سال حاکمیت باندهای مرتجع قومی و مذهبی در عراق، با شراکت مسقیم ارتجاع اسلامی ایران و جمهوری اسلامی، مردم عراق را به فقر و محرومیت و آینده تاریک محکوم کرد و عراق را بیش از پیش به  میدان تخاصمات و رقابت های مرتجع ترین قطب های منطقه ای و جهانی تبدیل کرد.   اعتراضات وسیع و تعرضی مردم عراق برای معیشت و رفاه و یک زندگی انسانی، سوت پایانی بر سیر باطلاقیزه شدن عراق است. این آغاز به میدان آمدن قدرت و نیروی دیگری در معادلات عراق است. این اعتراضات، در کنار اعتراضات مردم در کردستان عراق، بار دیگر نشان داد که جوامع بشری، تنها جولانگاه قدرت نمایی نیروهای مرتجع حاکم در آمریکا و اروپا و ایران و عربستان و ترکیه و .. نیست.   از بغداد تا تهران، از خوزستان تا بصره، از لردگان تا سلیمانیه و .. نشان میدهد که ورق بر میگردد! نوبت ابراز قدرت و ابراز وجود محرومین است!  حضور و دخالت مستقیم سیاسی - نظامی جمهوری اسلامی ایران و شراکت مستقیم در شکل دادن به حاکمیت دستجات قومی و مذهبی، که امروز به حق مورد اعتراض و سیع مردم در عراق است، دخالتی است که هرگز نه تنها حمایت مردم در ایران را همراه خود نداشت، که همواره مورد اعتراض وسیع مردم در ایران بوده است.  به این حضور و دخالت امروز، نه توسط قدرت های مخرب و ارتجاعی دیگر چون ناتو و آمریکا و ترکیه و عربستان و سایر رقبا مرتجع، که توسط شورش میلیونی مردم عراق ، ایست داده شده است. این خواست میلیونی مردم در ایران نیز هست!  دخالت جمهوری اسلامی ایران در عراق، علاوه بر نتایج فاجعه بار آن برای مردم در عراق و کردستان عراق، همیشه یک رکن دامن زدن به و تعمیق کینه و نفرت قومی و ملی و مذهبی بین شهروندان در عراق و ایران، در کردستان عراق، بین مردم فقر زده و محروم، بین طبقه کارگر، در هر دو کشور بوده است.   جمهوری اسلامی ایران، بعنوان قدرت مخربی که زندگی و رفاه و امنیت مردم در ایران و عراق، و در کردستان عراق، و در خود ایران را گرو حفظ نظام خود کرده است، در منزل هم، در محاصره محکومین است.  از تهران تا خوزستان و لردگان و شوش و اراک و اصفهان و .. در سراسر ایران، در منگنه محاصره محرومینی است که هر روز برای ابتدایی ترین خواست هایش، حقوق های معوقه، بیکاری، فقر، سلامت، بهداشت و درمان و محیط زیست، و.... مورد تعرض قرار میگیرد.   مردم در عراق و ایران، نه تنها دشمنی با هم ندارند، که هم سرنوشت و در جدال با ارتجاع در منطقه  و در جامعه خود، هم سنگر اند.    حزب حکمتیست (خط رسمی)، در این جدال خود را در کنار مردم در عراق و در کردستان عراق، در کنار طبقه کارگر عراق می داند و این جدال را جدال خود میداند.   جمهوری اسلامی ایران، به حق مورد نفرت مردم در عراق است! جمهوری اسلامی ایران، به حق مورد نفرت مردم در ایران است! این ارتجاع امروز توسط مردم معترض در هر دو کشور، توسط جنبش کارگری و جنبش برای رفاه و آزادی و امنیت ،  در محاصره قرار گرفته است. نباید اجازه داد حلقه محاصره را بشکند و با استفاده از باندهای مرتجع قومی و

مذهبی و یا فرصتی که دخالت قدرت های منطقه ای و بین المللی میتواند برایش بوجود بیآورد، این محاصره را بشکند!

نباید به باندهای مافیای قومی و مذهبی که با پول و اسلحه قدرت های منطقه ای و جهانی تجهیز میشوند، امکان دخالت داد.   کمونیسم در کردستان عراق و در عراق، یک واقعیت غیرقابل انکار است. پیشروان کمونیست، چپ و سوسیالیست در عراق، باید و میتوانند سکان این اعتراضات خود به خودی را بدست بگیرند و آن را، نه تنها با عقب زدن جمهوری اسلامی ایران، که با به زیر کشیدن حکومت قومی و مذهبی و دستجات و باندهای حاکم، و با فراهم کردن شرایط بیشترین ازادی های سیاسی و مدنی، آزادی عقید و بیان و اجتماعات و اعتصابات، با بیرون کشیدن رفاه و معیشت مردم از چنگال باندهای حاکم، و با متشکل و متحد کردن طبقه کارگر و مردم محروم در ارگان های اعمال حاکمیت خود، خلا قدرت در فردای سرنگونی  را با قدرت خود پرکنند

 زنده باد اتحاد و هم سرنوشتی مردم در ایران و عراق

 زنده باد سوسیالیسم 

 حزب کمونیست کارگری - حکمتیست (خط رسمی)

۷ اکتبر ۲۰۱۹

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است