درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

كارگران: تخفیف مجازات توی سر جمهوری اسلامی بخورد

عباس گویا

به یاد داشته باشیم كه جمهوری اسلامی عدد و رقم مجازات و محاكمه حالیش نیست. آنها تك تك فعالین كارگری را هر سال یا هر موقع كه میلشان كشید با یا بدون بهانه دستگیر میكنند. مگر اسماعیل بخشی و سپیده قلیان را بهمین شكل، بدون هیچ دلیلی برای بار دوم دستگیر نكردند؟ از كارگران وثیقه سنگین میگیرند، رقمی بالغ بر 50 تا 110 سال حداقل دستمزد. آنها را تا مدتها پس از ختم احكام جزائی كه خودشان صادر كرده اند در زندان نگه میدارند، شكنجه  شان میكنند، به اعتراف تلویزیونی وادار میكنند، مجبورشان میكنند نامه "التماسی" بنویسند، خودكشی شان میدهند و ... جمهوری اسلامی شاید فعالین كارگری را تیرباران نكند اما آنها را بمعنای واقعی كلمه زجر كش میكند، بماند كه برخی از آنها را نیز رسما در زندان میكشند. چرند تخفیف مجازات توی سر جمهوری اسلامی بخورد، چنین چیزی وجود ندارد.

كاركرد انتشار دیروز نامه منتسب به سه فعال كارگری خاك پاشیدن به چشم ما بود. ما پس از انتشار آن نامه بجای محاكمه جمهوری اسلامی مشغول محاكمه رهبران كارگری شدیم! نباید تدافعی برخورد كنیم كه برعكس لازم است خواستهائی نظیر این را مطرح كرد:

1) فعالین جنبش كارگری بویژه فعالین هفت تپه باید بدون قید و شرط آزاد شوند

2) جمهوری اسلامی باید رسما و علنا و وسیعا از تك تك زندانیان عذرخواهی كند

3) بابت هر روز زندانی كردن فعالین كارگری، جمهوری اسلامی موظف است دویست و چهل میلیون تومان خسارت به هر زندانی بدهد.

4) جمهوری اسلامی باید با به وثیقه گذاشتن در آمد یكدهه نفت، كه تنها توسط شورای كارگران قابل نقد شدن باشد، تعهد كند كه از این پس فعالین كارگری آزاد شده را تحت هیچ شرایطی بخاطر فعالیتهای شان تحت تعقیب قرار ندهد.

***

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است