درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

موشکباران مناطق مرزی از سوی رژیم ایران محکوم است!

مضاف بر میلیتاریزه کردن کردستان ایران، موشکباران هوایی و زمینی منطقه اقلیم کردستان نیز به بهانه های واهی طی چندین دهه بخشی دیگر از سیاست ایجاد ارعاب و وحشت این رژیم علیه مردم به تنگ آمده از آن در دو سوی مرزهاست که هر ساله زندگی و حیاتشان را با تهدید جدی مواجهه نموده! رژیم ایران طی چند روز گذشته باریدگر حملات وحشیانه موشکی خود به مناطق مرزی "چومان" و"حاج عمران" را از سر گرفته. در پی این هجوم موشکی، ساکنین این مناطق هر چند برای نجات جان خود مجبور به ترک خانه و کاشانه اشان شدند اما تا کنون این حملات موشکی موجب جان از دست دادن و زخمی شدن شماری از ساکنین این مناطق و خسارات مالی فراوان گردیده
"
حکومت اقلیم کردستان عراق" هم جهت تامین منافع خود، با توجیه مضحک همیشگی" تداوم روابط اقتصادی فیمابین بمنظور تامین نیازمندیهای مردم" از روز اول حیات خود به زائده این سیاستهای رژیم تبدیل شده و عملا راه را برای هر نوع جنایت آن باز گذاشته و هر بار پروژهای کشتار و نسل کشی آنرا بنحوی بنفع رژیم توجیه و پرده پوشی کرده. کمااینکه در پی مقاصد معین خود همین سیاست را در برابر رژیم فاشیستی ترکیه نیز از دیر باز تا کنون پیرو کرده و قبل از هر کسی ساکنین دو سوی مرزها قربانیان بیدفاع این سودا گری بوده اند.
به همین خاطر بایستی مردم آزادیخواه و انساندوست در سراسر جهان و خصوصا تودهای مردم مبارز به تنگ آمده از این وضعیت در هر دو سوی مرزها همزمان علیه این سیاستهای اعمال شده از سوی حکمرانان و هر گونه سناریویی که امنیت و زندگیشان را تهدید کند بایستند. یعنی هم علیه این سیاست قلدرمنشانه رژیم ایران که زندگی و امنیت مردم را تحت بهانه های واهی "حفظ امینت مرزی کشور" با خطرات جدی روبرو کرده، و هم علیه مماشات "حکومت اقلیم کردستان" که تحت بهانه "تامین مایحتاج مردم و حفظ مناسبات اقتصادی و دیپلوماسی" با چنین رژیمی، زندگی ساکنین این مناطق را دستمایه بند و بستهای خود قرار داده
این اقدام جنایتکارانه در اثنایی صورت میگرد که طی روزها گذشته همه شاهد بودیم خبر نشست چهار جریان ناسیونالیست کرد اعم از حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان و دو سازمان زحمتکشان به رهبری ایلخانیزاده و مهتدی پشت درهای بسته و دور از چشم مردم و حتی اکثریت اعضاء و بدنه خود، به شیوه ای بسیار سازشکارانه با سران رژیم در حین ساخت و پاخت و معامله افشا گردید.عملی توطئه گرانه که جهت به هزیمت بردن مبارزات چندین دهه مردم علیه جنایات و تباه کردن زندگی چندین نسل از سوی رژیم، در پی اهداف حقیرشان سرهمبندی شده بود!
در خاتمه ضمن محکوم کردن این تعرض افسارگسیخته رژیم که جان و مال مردم را آماج حملات موشکی خود قرار داده، جا دارد از اینطریق به خانواده عزیزانی که جانشان را از دست داده اند تسلیت گفت و ابراز همدردی عمیق نمود و برای مجروحین آرزوی بهبودی کرد.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

ناصر بابامیری 11.07.2019

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است