درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

مرگ اتحاد جماهیر شوروی  

مرگ انسانیت در جهان بود!

با مرگ شوروی جهان سقوط کرد جنگها وسعت یافت،  کشورهای بسیاری نابود شدند، جهان دچار یک عقب گرد شعور انسانی شد جهل ريشه دوند و شعور دفن شد.

دولتمردان اروپا در سایه ترس از شوروی  وانمود می کردند پرچمدار  ارزش‌های انسانی وبه حقوق بشر متعهدند

متأسفانه آنچه را که ما دیدیم خلاف واقعیت بود.

در طول سی سال گذشته ما شاهد 

مرگ شعورانسانی نه تنها در کشورهای جهان که عامل اصلی آن دولت‌های غربی بودند بلکه در کشورهای اروپا هم به تدریج  آرام آرام دفن مي‌شود، و اگر هم ذره‌ای از انسانیت و شعور هست، بسیار ضعیف و تاثیر گذار نیست.

بعد از مرگ شوروی و کنار رفتن ترس ازجنگ و بمب اتم،  معلوم شد ریاکاری و دروغ دولتمردان غرب در راس آن آمریکا و انگلیس، شریک تجاری جنايتکارانی چون جمهوری اسلامی و دخیل در باز گشت طالبان به قدرت بودند.

ما در طول سی سال گذشته  شاهد نابودی لیبی، عراق، افغانستان. و ده‌ها فاجعه دیگری در جهان بودیم

برای ما بسیار غم انگیزه است 

خبر صدها هزار ارمنی که در یک پاکسازی قومی و مذهبی از خانه و کاشانه خویش  رانده شدند

 بدون اینکه در جهان اعتراضی به اين فاجعه باشد این به معنای مرگ انسانیت درجهان است

 یک زنگ خطر جدی برای جنایات بیشتر و بیشتر در این جهان نابرابر به هم ریخته است

به نظر من، سازمان ملل پوچ بی معنی ست و دولتمردان غربی علرغم هارت و پورت رسانه‌ی و زرمفت ، در صف جانیان ند. و در جنایتی که اتفاق می افتد دخیلند، از جمله ایران.

 ورود جنایتکارانی چون رئیس‌جمهور ایران و تیم همراه ایشان  که در لیست تحريم شده گان آمریکا هستند و به  آسانی با حضور در 

سازمان ملل دارای میکرفون می شوند 

 یعنی ارزشهای انسانی همراه با شعور سیاسی بی معنی شده است و جای خود را به لاابالیگری و بی تفاوتی سیاسی، و از بین رفتن جنبش‌های  برابری طلبی است

ما شاهد ارتجاعی ترین. گرايشات فکری با ظهور اسلامی سياسی بودیم. که دولت‌های  غربی در آن دخیل بودند.

 با شعار  نظام نوین جهانی برای تثبیت رهبری آمریکا در سطح جهان، کشتار چندین میلیون انسان در افغانستان وعراق، لیبی و سومالی، و آفریقا، جهان را به گند کشیدند و یه خودخواهی ها، بی‌رحمی ها دامن زدند و در پشت هر جنایتکاری برای حفظ منافعشان ایستادند، از هیچ جنایتی شرم نکردند.

با قدرت‌طلبی و تماع بیشتر به  جنگ روسیه رفتند.

قرار بود پوتین را تحقیر کنند

از مترسکی به نام  زلنسکی قهرمان ساختند

همانطور  در انقلاب ۵۷  ایران از مرتجعی به نام خمینی  رهبر مستضعفین و ایشان را عدالت خواه معرفی کردند. و برای ما ایرانیان جنگ هشت ساله راه انداختند تا سلاح بفروشند که نتیجه‌اش قربانی هزاران انسان در آن بود.

خواستند روسیه را بعنوان قدرت از میان بردارند 

نتیجه آن قربانی مردم اکراین بود.

 با دامن زدن به افکار ناسیونالیستی، در عرق ملی دمیدن 

باعث گرايشات  راست رادیکل  در جامعه شدند  و در اروپا با تورم بالا  جامعه را بسوی فقر بردند 

جنگها با وجود ناتو پایانی نیست  و ناتو تهدید جدی علیه امنیت جهان است.

"دنیای بدون خطر سوسیالیسم بدون اميد سوسياليسم به يک منجلاب تبديل ميشود"

۳اکتبر ۲۰۲۳میلادی "شمی صلواتی

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است