درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

پژواک صدای مردم بپاخواسته داخل ایران باشیم .

فراخوان.

انسانهای آزادیخواه وبرابری طلب .

با نزدیک شدن قتل دولتی مهسا امینی و تداوم خیزش زنان ومردان مبارز . اینک رژیم دیکتاتوری 

جمهوری اسلامی با فزایش تعداد اعدامها و با گسیل کردن دوباره گزمه هایش به خیابانها و ضرب 

ودستگیری زنانی که دربرابر طرح حجاب اجباری رژیم مقاومت می کنند بزعم خودش می خواهد 

مانع تداوم خیزش کنونی گردد .و لی همزمان ودر مقابل شاهد هستیم که کارگران  نفت وگاز و دیگر 

مراکز صنعتی وتولیدی به اعتصابات خود ادامه میدهند وازطرفی تجمعات خیابانی بازنشستگان و

اعتراضات زندانیان سیاسی وگرانی نان و نبود آب وبرق و هزاران معضل دیگر . با توجه به موارد بالا

شورا درجهت پشتیبانی از مبارزات مردم بپا خواسته داخل ایران اقدام به برگزاری اکسیون اعتراضی

می نماید.

زمان روز شنبه 19 آگست 2023 ساعت 12.

مکان میدان برونس پارکن جنب مجسمه یوحنا .

نان  کار  آزادی  اداره شورائئ .

زن زندگی آزادی.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

سپیده قلیان آزاد باید گردد.

توماج صالحی آزاد باید گردد.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران .

زنده باد سوسیالیسم .

شورای پشتیبانی ازمبارزات کارگری ومردم درایران /گوتنبر گ سوئد.

2023/08/16

1402/05/25

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است