درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

کسیون اعتراضی علیه رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران 

 

پژواک صدای مردم بپاخواسته داخل ایران باشیم .

فراخوان

انسانهای آزادیخواه.

در حاکمیت رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران فقر وفلاکت وتبعیض وبیکاری به درجه ائئ رسیده که 

هرروز شاهد خودکشی تعدادی از کارگران درصنایع نفت وگاز ودیگر مراکز صنعتی هستیم . همزمان با 

یورش نیروهای امنیتی رژیم به تجمع اعتراضی کارگران وبا شلیک مستقیم به معترضین و زخمی و دستگیری 

کارگران وازطرفی با فشار به زندانیان سیاسی و قطع کردن ملاقات و ارتباط تلفنی آنان با خانواده واعتراضات 

خیابانی بازنشستگان و ضرب وشتم زنانی که دربرابر طرح حجاب اجباری مقاومت میکنند و دستگیری و گرفتن

اعترافات اجباری ازروزنامه نگاران آنهم بخاطر نزدیک شدن به سالروز قتل مهسا امینی . اینک با توجه به موارد

بالا ودر راستای پشتیبانی از مبارزات مردم بپاخواسته داخل ایران شورا اقدام به برگزاری آکسیون اعتراضی 

می نماید .

زمان روز شنبه پنجم آگست 2023/08/05 ساعت 12.

مکان میدان برونس پارکن جنب مجسمه یوحنا .

نان  کار  آزادی  اداره شورائئ.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

زن  زندگی  آزادی .

سپیده قلیان آزاد باید گردد

توماج صالحی آزاد باید گردد.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران .

زنده باد سوسیالیسم .

شورای پشتیبانی ازمبارزات کارگری و مردم درایران / گوتنبرگ سوئد.

2023/08/01

1402/05/10

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است