درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

توهم پراکنی نکنید! جنبش ملی کرد و کردایه تی هیچگاه سکولاریست نبوده است

 

رحمان حسین زاده

پیام مصطفی هجری مسئول اول حزب دمکرات کردستان ایران در همدردی با "عاشوراییان دلسوخته حسین مظلوم کربلا" به دنبال نوحه خوانی " ک، ج، ک" از نهادهای دست ساز پ،ک،ک طیفی از ناسیونالیستهای " سکولار" و به ویژه ناسیونالیستهای چپ دیروزی و یا امروزی را انگشت به دهان کرده است. در تعجب اند که چطور از درون جنبش "کردایه تی سکولار" چنین پیامهای مذهبی بیرون زده است. به اینها باید یادآوری کرد برای جنبش ملی و کردایه تی پرونده سازی نکنید! جنبش ناسیونالیستی کرد هیچگاه سکولار نبوده است. اگر باور نمی کنید به تاریخچه احزاب و شخصیتهای اصلی جنبش ملی کرد رجوع کنید. حزب دمکرات کردستان ایران را قاضی محمد مذهبی به همراه سران عشایر و فئودالهای نماز خوان و مرتجع بنیان گذاشتند و همیشه و تاکنون هم در هم تنیده با مذهب حرکت کرده است. دوباره اگر باور نمی کنید به دو جلد کتاب شرح تاریخ حزب دمکرات به قلم ملا عبدالله حسن زاده از شخصیتهای کلیدی و سالهای زیاد دبیر کل این جریان مراجعه کنید. مصطفی هجری همان سنت در هم تنیدگی با مذهب را ادامه می‌دهد. ناسیونالیستهای چپ آرزومند هم پیمانی با حزب دمکرات کردستان به روی خود نمی آورند، که تنها "ابتکار" بیاد ماندنی از جناب هجری اینست، همین چند سال قبل طرح ایجاد "اتحادیه ملایان کردستان" را اعلام کرد. اسلام پناهی پارت دمکرات کردستان عراق تحت رهبری ملامصفی بارزانی و پسرش مسعود واکنون دولت فدرال کردستان تحت رهبری خاندان‌ بارزانی احتیاج به توضیح نیست. از آنها بدتر عجین شدن اتحادیه میهنی با ارتجاع مذهبی و تبدیل شدن به ابزار دست جمهوری اسلامی برکسی پوشیده نیست. شور حسینی پ،ک،ک و اقمارش انزجار عمومی را موجب شده است. چنین است پیوند همیشگی احزاب و بسترهای اصلی ناسیونالیسم کرد در بخشهای مختلف با اسلام و ارتجاع مذهبی. خانمها و آقایان ناسیونالیست چپ لطفا توهم پراکنی نکنید.

!

صرفنظر از مکنونات قلبی این فرد و آن فرد در رهبری و بدنه این جریانات که خود را مذهبی بدانند، یا نه؟ واقعیت پایه ای تر اینست مذهب و اسلامگرایی برای این جریانات ابزار سیاست است. اینها با تکیه بر خرافه مذهب ظرفیت همگامی و همکاری باارتجاعی ترین دولتها و جریانات متکی به مذهب را دارند. ماکیاولیسم یعنی " هدف وسیله را توجیه میکند"سیاست و تاکتیک اپورتونیستی و جاافتاده و نفرت انگیز همه این جریانات است که بلوغ یافته تر از همه رهبران کم مایه تر امروزی این جریانات "عبدالرحمن قاسملو" برای کرنش و سازش ناکام مانده با جمهوری اسلامی چند دهه قبل آن را به دست گرفت. هجری و دیگران امروز ناشیانه تر به فکر تکرار کمیک آن هستند.

 

در خاتمه دو نکته را بیاد داشته باشیم، برکسی پوشیده نیست، ناسیونالیسم و مذهب دو ستون محکم ایدئولوژی و سیاست کاپیتالیسم و ابزار دست دولتهای استثمارگر سرمایه داری در همه دنیا، از جمله در "پیشرفته ترین" مدلهای آن در کشورهای غربی است. عجین بودن این دو محور خرافی ضد انسانیت مخصوص یک جامعه خاص از جمله کردستان و یا ایران و عراق و ..... نیست. متاسفانه همزاد جهانی بودن نظم سرمایه یک پدیده جهانی است. به این دلیل وظیفه کمونیسم انترناسیونالیستی معاصر است بی تخفیف با ملی گرایی و ناسیونالیسم درست همچون خرافه مذهب در افتند. رهایی بشریت از دست نظم وارونه سرمایه داری در گرو تعیین تکلیف اساسی با ملی گرایی و مذهب هر دو در جهان کنونی است.

 

نکته آخر تعجب ناسیونالیسم چپ از مذهب زدگی و اسلام پناهی جریانات شناخته شده جنبش کردایه تی از آنجا ناشی می‌شود، بیاد دارند زمانی نه چندان دور همین جریانات و رهبران مجیزگوی مذهب درست مثل امروز خود آنها، به عنوان جریان "چپ و سوسیالیست" در جنبش ملی کرد؛ در صحنه سياست ظاهر شدند. طالبانی، قاسملو و اوجالان و ترند تحت تاثیر آنها از این دست رهبران بودند. اما واقعیت انکارناپذیر پولاریزه شدن نبردهای طبقاتی و سیاسی در جامعه کردستان و به علاوه در نتیجه ی عقب‌ گردهای جهانی و منطقه ای تحمیل شده به بشریت به دنبال فروپاشی "بلوک شرق" داعیه های "چپ گرایانه" ترند ناسیونالیستی به کنار رفت و جملگی در بارگاه سرمایه داری و دمکراسی با همه وابستگی های مذهبی و عقب مانده سجده رفتند. این پدیده هشدار مهمی برای " ناسیونالیست های چپ امروز" مشخصا جریانی که تحت هدایت ابراهیم علیزاده به زیر پرچم پ،ک،ک و پژاک خزیده ، در بر دارد. ادامه راهی که در پیش گرفته اند، به احتمال قوی به تمکين و کرنش بیشتر در بارگاه قطب ارتجاع و نگران کننده تر در برابر ارتجاع مذهبی می انجامد. سئوال اینست، آیا جسارت بازگشت از ادغام بیشتر در جنبش کردایه تی و ارتجاع ناسیونالیستی عجین شده با مذهب را دارند.؟ سیاست و پراتیکی که در پیش گرفته اند، تغییر ریل مثبتی را غیر ممکن نشان می‌دهد. باید دید!

۳۰-۷-۲۰۲۳

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است