درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

سپیده قلیان در یک طرف، کل نظام اسلامی در طرف مقابل

رحمان حسین زاده

میتوان تصور کرد که صحنه نبرد بسیار نابرابرو ظالمانه بوده است. صبح روز چهارشنبه ٢٨ تیر ماه در صحن بیدادگاه جمهوری اسلامی سپیده قلیان جسور در یک طرف و نمایندگان جبون نظام اسلامی ازدستگاههای مخوف به اصطلاح قضایی، زندانبانان وشکنجه گران و بازجو - خبرنگار و وکلایش و مزدوران گشت ارشاد در طرف دیگر صف بسته اند. به روال معمول صحنه بیدادگاه در راستای نیات "رهبر" و حافظان نظام سیاه اسلامی صحنه آرایی شده است. از جمله از حضور وکلای سپیده عزیز جلوگیری به عمل آمده است. به زعم "آمرین وعاملین" جاهل لحظه به "محاکمه کشاندن" سپیده قلیان نماد انقلابیگری و آزادیخواهی و برابری طلبی فرارسیده است. اما بسیار زود کل بساطشان به هم خورد.در ابتکاری هوشمندانه و خلاف جریانی قابل انتظار، سپیده قلیان رزمنده حاضر نشد "حجاب و شئونات اسلامی" را رعایت کند. سناریوی معماری شده شان به هم ریخت. اعمال فشارهای مسئولان بیدادگاه فایده نداشت. ایستادگی شجاعانه  سپیده ورق را برگرداند. میگویند فضای "مجتمع فضایی" متشنج شد. بیدادگاهشان به تعطیل کشانده شد. سپیده قلیان "محاکمه" نشد. برعکس اما  سپیده باردیگر جمهوری  اسلامی و پروژه پوسیده "حجاب و عفاف  و شئونات اسلامی" را به محاکمه کشاند. مردم ایران و صف وسیع آزادیخواهی در جهان پیام سپیده قلیان را گرفتند. جمهوری اسلامی با حجاب و شئوناتش باید برود.

صحنه نبرد عوض شده، تناسب قوا تغییر کرده است!

در شروع این یادداشت نوشتم "میتوان تصور کرد که صحنه نبرد بسیار نابرابرو ظالمانه بوده است" در یک طرف سپیده قلیان و در طرف مقابل کل نظام اسلامی. اما این شکل فرمال صف آرایی بوده است. با اندکی تعمق متوجه میشویم در این صف بندی سپیده قلیان فرد نیست. تنها نیست. یک تنه به جنگ وحوش حاکم اسلامی نرفته است.جسارت و شجاعت انقلابی و قابل تحسین او ریشه درجسارت و توان چند ساله جنبشهای اعتصابی و اعتراضی گسترده  رادیکال کارگری و توده ای دارد، که سپیده خود یکی از فعالین آگاه این مبارزات بوده است. او متکی به جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی، متکی به پتانسیل حرکت زنان و مردان آزادیخواه ایران، متکی به جنبش و حرکت چندین ساله حجاب سوزان، متکی به دستاوردهای خیزش انقلابی نزدیک به یکسال اخیر، او به عنوان صدای رسای مهساها و نیکاها و ساریناها و هزاران جانباخته راه آزادی و برابری در این نبرد شرکت کرده است. این نقطه قدرت سپیده قلیان و هر مبارز رادیکال آزادیخواهی و برابری طلبی است . سپیده قلیان به خوبی این واقعیت را تشخیص داده و چه مبتکرانه و آگاهانه و قابل تحسین به موقعیت خود آگاه است و رسالت نمایندگی کردن خیزش انقلابی و حق طلبانه کارگران و مردم را به عهده گرفته است.

در روز ٢٨ تیرماه، در شرایطی که کل نظام اسلامی برای تحمیل دوباره حجاب به زنان بسیج شده اند، گله گشت ارشادشان را دوباره به خیابانها کشاندند، درست در این موقعیت از درون زندان و در "مجتمع قضایی" متشنج شده، سپیده قلیان با اعتماد بنفس حجاب اسلامی شان را به هیچ میگیرد و پروژه معماری شده "دادگاهی" به شکست کشیده میشود. هر انسان منصفی میداند این واقعه موفقیت مهمی برای سپیده قلیان و آزادیخواهان و برابری طلبان، پیروزی جدی برای جنبش ضد حجاب اسلامی و شکست و ناکامی آشکاری برای جمهوری اسلامی و دم و دستگاه اوباش قضایی و زندان و شکنجه و گشت ارشاد است. این پدیده مبارزاتی شورانگیز را در آستانه سالگرد خیزش انقلابی شهریور سال گذشته باید به فال نیک گرفت. 

درود بر سپیده قلیان چهره سنت شکن و خلاف جریان و شجاع جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی

٢١- ٧- ٢٠٢٣

***

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است