درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

برگزاری آکسیون اعتراضی در گوتنبرگ سوئد .

تنهاه درکف خیابان بدست میاد حقمون .

انسانهای مبارز و آزادیخواه.

گرفتن اعترافات اجباری درزیر شکنجه ازکارگران ودیگر نیروهای برابری طلب وبدنبال 

اتهامات کاذب و درنتیجه  محکوم شدن به اعدام توسط رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران 

و با نزدیک شدن سالگرد قتل مهسا امینی روانه شدن گله های ارشاد به خیابانها وهمزمان 

اخراج و تعلیق دانشجویان و جایگزینی شبه نظامیان عراقی در دانشگاه تهران ویورش 

نیروهای امنیتی به مردم کردستان و سیستان وبلوچستان و تجمع اعتراضی بازنشستگان 

اینک با توجه به موارد بالا وجهت پشتیبانی ازمبارزات مردم بپاخواسته داخل ایران شورا

اقدام به برگزاری آکسیون اعتراضی می نماید.

زمان روز شنبه 2023/07/22 ساعت 12.

مکان میدان برونس پارکن جنب مجسمه یوحنا .

نان  کار  آزادی  اداره شورائئ

زندانی سیاسی آزاد باید گردد .

توماج صالحی آزاد باید گردد.

زن  زندگی  آزادی.

زنده باد سوسیالیسم .

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی .

شورای پشتیبانی ازمبارزات کارگری ومردم درایران / گوتنبرگ سوئد .

2023/07/19

1402/04/28پ

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است