درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

چه نفرت انگیز است! ننگ تان باد!

رحمان حسین زاده

چند روز بعد از قتل دو جوان و زخمی شدن چند نفر و سلب امنیت جسمی و روانی از دهها انسان دیگر که متاسفانه هنوز خود را وابسته به دو گروه فالانژ فدرالیست و توطئه‌ گر میدانند، هنوز آثار قتلی که مرتکب شدند، فعال و زنده مورد بحث است، انگار افتضاحی ببار نیاورده اند، امروز تحت نام  "سازمان زحمتکشان کردستان" اعلامیه منتشر کرده و گویا پلنوم برگزار کرده اند!!؟؟ بی پرده و بدون شرم، نوشته اند، انشعاب کردیم چون " پروسه اتحاد طبق قول و قرار شان" پیش نرفت. یعنی آنطور که قرار بود پست و مقام و پول در میانشان توزیع نشد. مهتدی به اندازه کافی در خوان یغما کعبی، محمدی را شریک نکرد. برخلاف پروپاگاند فریبکارانه که گویا به نزدیکی مهتدی با رضا پهلوی زیادی معترض بوده اند، خیلی حاشیه ای به شکست پروژه جرج تاون تا دیروز مشترک به زعامت مهتدی دبیر کل شان اشاره کرده اند. اکنون در پلنوم خانم محمدی و آقای کعبی به پست و مقام مورد نظر و پول و امکاناتی که مستقیمأ در اختیار خواهند داشت رسیده اند. هزینه اش را دو جوان امیدوار به زندگی و اما متوهم به یک گروه فالانژ و ناسیونالیست پرداختند. دو جوان جانباخته و چند نفر زخمی پیامد جنگ و دعوا ی شبهه قبیله ای بین عناصر فاسد و مرتجعی چون عبدالله مهتدی و رضا کعبی و ایلخانی زاده و فریبا محمدی است. این پدیده عقب مانده محصول جنبش تمامآ ارتجاعی فدرالیستی و ناسیونالیستی است. تاسف بار اینکه هنوز در دو طرف مقابل، هستند کسانی برای این چهار نفر مجرم قابل محاکمه و دادگاهی و زندان به نام سیاست و سازمان کف میزنند. اگر کمترین بارقه های حق طلبی در منطقه تحت کنترل دولت اقلیم کردستان برقرار بود، هم اکنون این چهار نفر یعنی مهتدی، کعبی، محمدی و ایلخانی زاده به عنوان مسئولین و مسببین جنگ و جنایت اتفاق افتاده هفته قبل میبایست در گوشه زندان منتظر محاکمه و پاسخگویی باشند. زمانی که حاکمان ناسیونالیست کردستان عراق پرونده مشابه صدها بار سنگین تر را در کارنامه خود دارند، معلومست خبری از پاسخگو کردن مسببین قتل و جنایت در میان نیست. بلکه بر عکس " پلنوم" برگزار میشود و بساط " سخنگو سازی و دبیر کل بازی" و آمد و رفت " میانجیگران ریاکار" برقرار است . مهمتر خانم "سخنگو" و آقایان "دبیر کل و معاون" خوش و خرم به کردایه تی ادامه میدهند. این عین منجلاب کردایه تی است. اینجا یکبار دیگر باید گفت جوانان و انسانهای متوهم به این دو گروه توطئه‌ گر چشم و گوشتان را باز کنید، بیش از این فریب این شعبده بازیها و مانورها را نخورید . این مدت خود تجربه کردید، اینها سازمان سیاسی نیستند، بلکه دو باند ناسالم و فالانژ و توطئه‌ گرند که منزوی شدن و انحلال آنها صد البته به نفع جنبش آزادیخواهانه و انقلابی در کردستان است. بیشتر و بیشتر صف آنها را ترک کنید.

٢٩-٦-٢٠٢٣

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است