درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

برای خانم فرزانه زیلابی، در دادگاه تاریخ شما جزو سربلندترین ها هستی

May 23, 2023

|باز نشر|

متاسفانه در زمانه ای زندگی می کنیم که همه چیز وارونه است و بر روی سر ایستاده است. کارگر معترض، معلم و بازنشسته و هر کسی که حق بدیهی اش را داد میزند، با بازداشت و پرونده سازی و زندان روبرو میشود. ما در نظامی زندگی میکنیم که سرکوب شده مجرم است و سرکوبگر مجری قانون و عدالت!‌ دزد و اختلاسگر آزاد است و کارگر و انسان معترض زندانی! در این نظام عدالتی وجود ندارد، نمیتواند وجود داشته باشد، چون قانون حاکم به سرکوب و دزدی و استثمار و فساد و اختلاس وجاهت قانونی میدهد! بله، خیلی وقتها از ماله کشان اصلاح طلب یا کسانی که به زبان آنها سخن میگویند، میشنویم که این کار وجاهت قانونی ندارد! در این آه و ناله قانون بالای سر مردم و بیگناه و معصوم است، در صورتی که اینطور نیست. قانون چیزی جز بیان حقوقی قدرت سرمایه دار و اختلاسگر و سرکوبگر نیست. قانون را همانهایی نوشتند که منافع اقلیتی فاسد را پاس میدارند و اکثریتی محروم را زیر می گیرند. این قانون را ما کارگران ننوشته ایم.

به این دلیل به نام نامی قانون کارگر معترض به فساد کارفرما و همکاری مقامات قانون با وی، زندانی و شکنجه و اخراج میشود. چند صد پرونده کارگران هفت تپه از هوا که نیامده است، استاندار و فرماندار و اطلاعات و شورای تامین و نماینده مجلس و امام جمعه و هر کسی که سبیلش با رشوه چرب شده در کنار مشتی مزدور و کاسه لیس کارفرمایان درمحل کار، برای کارگران پرونده قضایی تولید کردند.

در این میان تک و توک انسانهای با وجدانی مثل شما، خانم زیلابی پیدا میشوند که حق را زیرپا نمیگذارند. از وکالت دکان نساختند و جیب مردم را خالی نمی کنند. شما بدون هیچ چشمداشتی وکیل کارگران هفت تپه شدید و حتی از جیب خودتان مایه گذاشتید چون کارگر اسیر نان ندارد بخورد تا چه رسد هزینه وکالت بدهد. و بعد، فاسدها و اختلاسگرها دندان قروچه می کنند و در کمین اند ایشان را ادب کنند تا کسی بخود جرات ندهد طرف حق را بگیرد. وقتی در اهواز مقابل ساختمان وکلای خودفروخته شعار دادیم و از شما خانم زیلابی حمایت کردیم، قدردان این زحمات بودیم. و امروز جواب ما را با صدور حکم زندان برای خانم فرزانه زیلابی میدهند. چه انتظاری داشته باشیم؟ که فاسدها و زالوها از حق دفاع کنند؟ مجری قانون و عدالت باشند؟ مگر میشود هم سرمایه دار و نوکر سرمایه دار بود و هم مجری عدالت و قانون؟

خانم زیلابی گرامی!

شما افتخار و تاج سر کارگران هفت تپه هستید. شما عضوی از خانواده بزرگ محرومان هستید. شما و نوع شما که بسیار نادر هستند آبروی وکالت و وجدانی هستید که خود را نفروخته است. میگویند هر شغلی قسم و تعهدی دارد. شما فراتر هستید و باید روزی نشان شرافت وکالت به نام جایزه فرزانه زیلابی ثبت شود. خانم زیلابی خشم ما از بی عدالتی و آن بیدادگاه نوکر سرمایه دار حد ندارد. تاریخ و کارگران هفت تپه، جنبش کارگری و همه کسانی که علیه ظلم و بی عدالتی قیام کردند، از شما با احترام یاد می کنند و به آن قانون ضد کارگری و حامی سرمایه دار و مجریان رشوه خوارش لعنت خواهند فرستاد. دادگاه سرمایه داران شما را محکوم میکند اما شما در دادگاه تاریخ جزو سربلندترین ها هستید!

ما از تریبون رزم و مقاومت و مبارزه یعنی هفت تپه اعلام میکنیم که نه تنها تا زمانی که این حکم ظالمانه لغو شود بلکه تا همیشه حامی شما خواهیم بود و بدانید که شما عضوی از خانواده بزرگ هفت تپه و کارگران و زحمتکشان هستید. اعلام حمایت خود را از جنابعالی اعلام میکنیم. با احترام فراوان به شما.

جمعی از کارگران هفت تپه از بخش های مختلف

کانال مستقل کارگران هفت تپه

برگرفته از کانال تلگرا

منشور آزادی، رفاه، برابری

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است