درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

شکست میخورید! (در حاشیه اظهارات فرمانده سپاه پاسداران)

رحمان حسین زاده

نزدیک شدن به سالگرد خیزش انقلابی سال گذشته و یادآوری ضربات سنگینی که این خیزش بر پیکر فرسوده جمهوری اسلامی وارد کرده، کابوس سران جمهوری اسلامی است. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران در روز سه شنبه دهم مرداد با اشاره به خیزش یکسال گذشته بی ابهام اعلام کرده که آن رویداد “قوی ترین، خطرناکترین، جدی ترین، نابرابرترین و وسیع ترین پیکار جهانی ضد نظام اسلامی ایران بود” این جنایتکاربا اذعان به این واقعیات، در ادامه و با دروغ بافی گوبلزی مدعی “شکست دشمن در این پیکار سنگین” شد. میگویند دروغگو کم حافظه است، چون کمی بعد خطاب به “مسئولین بسیج کشور” هشدار داد، “دشمن قصد دارد در سالگرد حوادث پاییز ۱۴۰۱ فتنه انگیزی کند و راهکار مقابله با آن پیشگیری است”. ایشان با این تناقض گویی خط بطلانی کشیده برادعای کذایی شکست خیزش انقلابی سراسری و گسترده که اکنون و در ادامه خامنه ای و فرمانده سپاه و همه سران جانی جمهوری اسلامی را به هذیان گویی سوق داده است. مضافا سلامی و همپالگیهایش آیا میتوانند ادعا کنند، که در ده ماه گذشته جامعه ایران تنها یک روز را بدون اعتراض و یا اعتصاب و تجمع بسر برده است. اگر خیزش انقلابی شکست خورده این همه ترس و لرز و به قول ایشان” اقدامات پیشگیرانه” برای مقابله با موج اعتراضی احتمالی مردم جان به لب رسیده را چرا در دستورگذاشته اند. خامنه ای و سلامی و سران سه قوا و همه عناصر جلاد رژیم اسلامی میدانند، خود شکست خورده اند و شکستهای سنگین تری در انتظارشان است. بیش از هرکس دیگری واقفند به اینکه پایان عمر ننگین نظام شان نزدیک است. از درون با بن بستهای اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیک و فرهنگی و اداری حکومتشان که خود مسببش هستند دست و پنجه نرم میکنند. به خوبی هر روزه انزجار و نفرت مردم علیه جمهوری اسلامی را تجربه میکنند. همه نگرانی و آماده باش و پیش کشیدن اقدامات پیشگیرانه در جهت مقابله با مردم بپاخاسته است. سلامی و همقطارانش در رأس حکومت مستقیمأ فشار دامنه گسترده و همبسته سراسری و استمرارآن به ویژه در چند ماهه اول سال گذشته را در سراسرکشورلمس کرده و متوجه اند تاکنون خیزش انقلابی  این کاراکتر و پتانسیل سرریز شدن مجدد را حفظ کرده است.  در نبرد رو در رو پیشکسوتی زنان و دختران خلاف جریان را با پرچم مبارزه علیه حجاب و شئونات اسلامی و با خصلت رادیکال و بسیار تحول بخش دیده اند.  میدانند تقابل شفاف با مذهب و اسلام میرود به یک رنسانس ضد مذهبی عظیم نه تنها در ایران و در صورت پیروزی در سطح منطقه و کشورهای اسلام زده تبدیل شود. آگاهند بر اینکه با شکفتن خلاقیتهای مبارزاتی چه در قالب اهداف و شعارها و خواسته ها و چه در تاکتیک ها و اقدامات متنوع مبارزاتی و به دست دادن ابتکارات قابل تحسین فعالین و پیشروان این مبارزات روبرو هستند. میدانند خیزش انقلابی ایندوره در ابعاد اجتماعی ایده انقلاب و انقلابیگری و ابتکارات انقلابی را به کوی و برزن ومحله و مراکز کار و به شهرها ودانشگاه و مدارس و به درون منازل و خانواده ها  کشانده است. متوجه اند درسهای انقلابی در فرصت چند ماهه اجتماعی و توده ای تر شده و انقلابیگری در سنت رادیکال مبارزاتی جایگاه محکمتری پیدا کرده است. همین واقعه مایه سراسیمگی شان است. از این وحشت کرده اند که اتفاقأ انقلابیگری و رادیکالیسم ناظر بر خیزش چند ماهه عامل اصلی شکست و ناکامی طرحها و ائتلافهای جریانات راست شده و فرصت مناسب و مساعد رشد و گسترش رادیکالیسم کارگری و کمونیستی و چپ گرایی در جامعه را علیه کل بساط سرمایه را فراهم کرده است. اقدامات پیشگیرانه را برای تقابل با این واقعیات اجتماعی مبارزاتی میخواهند و بازهم در آن ناکام خواهند ماند.  

جنبه دیگری از دلهره و نگرانی سران رژیم و جناب فرمانده سپاه از اینست از مدتی قبل برنامه عمل و اقداماتی در تدارک گرامیداشت شروع خیزش انقلابی در داخل و خارج کشور در دستور است. چون نفس گرامیداشت سالگرد خیزس انقلابی و یاد مهسای عزیز و همه جانباختگان مبارزات وسیع یکسال گذشته یک وظیفه سیاسی و مبارزاتی همه جریانات و فعالین راه آزادی و برابری است. اما و مهمتر جامعه بیدار شده بیش از این نمیتواند حاکمیت جمهوری اسلامی و تعرض هر روزه اش به ابعاد متنوع زندگی شایسته انسان امروزی را تحمل کند

براین اساس و در تقابل با همه ترفندهای جمهوری اسلامی انتظار و توقع ما از رهبران و فعالین سوسیالیست جنبش کارگری،  فعالین جنبش زن و مبارزه علیه حجاب و رهبران و فعالین جنبشهای اجتماعی رادیکال اینست هم برای ارج گذاری همه جانفشانیها، فداکاریها، و مهمتر دستاوردهای خیزش یکساله اخیر با آمادگی و هوشیاری و سازمانیافتگی بتوانیم پتانسیل اعتصابی و اعتراضی کارگری و توده ای را به میدان بکشیم. شبکه همگام و متحد شده رهبران و فعالین جنبش کارگری و جنبش توده ای و جنبشهای اجتماعی رادیکال دست در دست هم گذاشته میتوانند محور به میدان کشیدن کل پتانسیل اعتراضی علیه جمهوری اسلامی باشند.امیدوارم و انتظار داریم به این رسالت مهم عمل کنیم. در عین حال براساس زمینه عینی و مبارزاتی با برافراشتن پرچم مبارزه علیه فقر و علیه حجاب برآمد توده ای قدرتمند تررا جهت تعیین تکلیف اساسی با وضع موجود و جمهوری اسلامی به میدان بکشیم. خامنه ای و سلامی و همه سران جمهوری اسلامی بدانند باردیگر شکست خواهند خورد.  

چهارم اوت ٢٠٢٣ 

*** 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است