درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 


آکسیون اعتراضی علیه رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران.

فراخوان

انسانهای آزادیخوا وبرابری طلب.

اعتصابات کارگران در مناطق نفتخیز جنوب وعسلویه وسکوهای نفتی در شرکت نفت فلات قاره روبه افزایش است.

وهمزمان شاهد اعتراضات وتجمعات بازنشستگان نفت و تامین اجتماعی وصنعت فولاد و معلمان و همچنین مقاومت

زنان دربرابر طرح حجاب اجباری رژیم در کف خیابان و تحصن و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی هستیم.

لذا  شورای یوتبوری جهت پشتیبانی از موارد بالا و افشای جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران اقدام به برگزاری آکسیون 

اعتراضی می نماید .

زمان روز شنبه یازدهم نوامبر 2023 ساعت یک .

مکان میدان برونس پارکن جنب مجسمه یوهنا.

نان  کار  آزادی  اداره شورائئ.

زن  زندگی  آزادی.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

زنده باد سوسیالیسم .

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران .

شورای پشتیبانی ازمبارزات کارگری و مردم در ایران / گوتنبرگ/ سوئد.

2023/11/07

1402/08/16 

ضمنا این مهم قابل پیش بینی است که چنانچه شرایط هوا در روز شنبه توام با باران وباد 

شدید باشد بناگزیر برگزاری آکسیون غیر ممکن میشود 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است