درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

تلاش جهت وحدت جنبش کمونیستی یک وظیفه مبرم و ضروری است

کارگران پیشرو و مبارزین راه آزادی و سوسیالیسم !

در شرایط کنونی و در این برهه از زمان که تمامی نیروهای طرفدار نظم کهنه و طرفداران تحکیم و تثبیت وضع موجود و نمایندگان بخشهای مختلف سرمایه با استفاده از امکانات تبلیغی و ترویجی در سطح داخل و در عرصه جهانی به تبلیغ و ترویج برنامه های خود پرداخته و در حال بسیج و سازماندهی نیرو هستند،

تلاش جهت وحدت جنبش کمونیستی یک وظیفه مبرم و ضروری است .

اتحاد فراگیر نیروهای طرفدار سوسیالیسم یعنی نیروی عظیم کار و زحمت بر مبنای مصالح و منافع طبقاتی صرف نظر از مرام، عقیده، ملیت، مذهب و غیره در برابر نیروی سرمایه، از ملزومات تشکل یابی صفوف کارگران و زحمتکشان و سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و پیروزی جبهه کار و زحمت بر ارتجاع طبقاتی است.

برای سرنگونی انقلابی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری سیستم اقتصادی، اجتماعی نوین مبتنی بر شوراها در یک جبهه انقلابی متحد شویم.
زنده باد سوسیالیسم!
کمیته تبلیغات و انتشارات فدائیان کمونیست
https://fedayi.org/
شهریور ماه 1400

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است