درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

نشست دفتر سیاسی حزب حکمتیست برگزار شد

روزهای شنبه و یکشنبه ٢٣ و ٢٤ مرداد ١٤٠٠ برابر با ١٤ و ١٥ آگوست ٢٠٢١ جلسه دو ماهه دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری - حکمتیست با حضور اعضای دفتر سیاسی، رفقا حسین مرادبیگی (حمه سور)، جمال کمانگر دبیر کمیته مرکزی، نادر شریفی و اسماعیل ویسی دبیران تشکیلات خارج و ستاد تبلیغ حزب برگزار شد.

دستور مصوب دفتر سیاسی عبارت بود از: ١- گزارش و ارزیابی ٢- اوضاع سیاسی ایران، ارزیابی از تحولات اخیر ٣- اولویتهای رهبری حزب در دوره متحول پیش رو ٤- اولویت های سیاست حزب در کردستان ٥- قرار و قطعنامه ٦- انتخابات.

سیاوش دانشور در دستور گزارش با گرامیداشت یاد رفیق مصطفی قادری که در فاصله دو نشست دفتر سیاسی درگذشت، مبحث را آغازکرد. بحث گزارش اساسا روی مسائل عمده مبارزات جاری در ایران و بررسی سیاستها و شیوه برخورد حزب متمرکز بود و به سیاست و اقدامات حزب در قبال انتخابات رژیم، برآمد اعتصابی و اعتراضات توده ای، مسائل گرهی جامعه و مجاری بروز اعتراضات سرنگونی طلبانه، چشم انداز روند اوضاع و جهت و تمرکزی که حزب داشته و باید دنبال کند، مجموعه ای از اقدامات تشکیلاتی و پیگیری اجرای سیاستهای مصوب حزب، وضعیت بغرنج و متحول افغانستان و اهمیت اتخاذ سیاستی که ما داشته ایم اشاره کرد. مسئول کمیته های داخل، کردستان، خارج، رفقا رحمان حسین زاده، صالح سرداری و نادر شریفی، مسئولین حزب در شورای همکاری، عرصه مسئله زن، مالی، تی وی و ستاد تبلیغات؛ رفقا سعید یگانه، پروین کابلی، ملکه عزتی، سیوان کریمی و اسماعیلی ویسی نیز گزارشهای تکمیلی به نشست ارائه دادند. جلسه دفتر سیاسی در ارزیابی از اقدامات و سیاستهای دنبال شده مجموعاً ارزیابی مثبتی داشت و درعین حال تاکید داشت علیرغم شرایط سخت کرونائی، ایران دو ماه داغ و مهمی را از سر گذراند و با اینکه سیاستها و تاکتیکهای حزب مربوط و درست بودند اما سطح ابراز وجود سیاسی و پاسخگوئی به مسائل هنوز جوابگوی نیازها و شرایط خطیر کنونی نیست و باید بسرعت رفع شود. در بحث گزارش همینطور نکات سیاسی و سبک کاری مختلفی در باره روش برخورد حزب به مسائل جامعه و حکومت، سوالات جنبش کارگری و مسائل تاکتیکی اشاره شد، بر آمادگی بیشتر و سرعت عمل رهبری حزب درعین حفظ اتحاد و انسجام، بر آزاد شدن نیروی واقعی حزب و درگیر شدن بیشتر در قلمروهای کلیدی از جمله جنبش کارگری تاکید داشت.

مبحث "اوضاع سیاسی ایران و ارزیابی از تحولات اخیر" و بیانیه پیشنهادی را سیاوش دانشور به جلسه معرفی کرد. نشست روی مبانی تحلیلی ما از اوضاع سیاسی و روند اوضاع، سیاستهای کمونیستی در قبال این اوضاع و وظایف حزب دیدگاه روشن و دخالتگرانه ای داشت و روی جوانب مختلف سند ارائه شده پیشنهادات و ملاحظات خود را طرح و وارد کرد. بیانیه اوضاع سیاسی باتفاق آرا به تصویب دفتر سیاسی رسید.   

مبحث "اولویتهای رهبری حزب در دوره متحول پیش رو" را رحمان حسین زاده به نشست معرفی کرد. این بحث و نکات آن روی ایجاد آمادگی و نیازهای مبرمی که پیش روی مبارزه سیاسی و حزبی در اوضاع متحول کنونی وجود دارد و پاسخ به آنها تاکید دارد. سند ارائه شده به اتفاق آرا تصویب شد.

مبحث "اولویتهای سیاست حزب در کردستان" را صالح سرداری به نشست ارائه داد. این بحث در چهارچوب سیاست ما در کردستان روی پروژه ها و اقداماتی مشخص در صحنه سیاسی کردستان از جمله تقابل چپ و راست تاکید داشت. نشست ضمن موافقت با چهارچوب بحث، ملاحظات و تاکیدات ضروری را مطرح کرد. این سند نیز با اکثریت آرا و یک رای ممتنع تصویب شد.

در مبحث قرار و قطعنامه از میان قرارهای ارائه شده چند قرار داخلی جهت ابراز وجود سیاسی موثرتر رو به بیرون و تحکیم مکانیزمهای رهبری و تشکیلات به تصویب رسید که توسط هیئت اجرائی منتخب به ارگانهای ذیربط ابلاغ میشود.

نشست دفتر سیاسی همراه بود با تحولات سریع در افغانستان و معامله کثیفی که یک جامعه و مردم را تحویل طالبان این نیروی از گور برخاسته میدهد. دفتر سیاسی پیامی به مردم ستمدیده افغانستان صادر کرد که طی آن ضمن اعلام همبستگی و همدری، مردم افغانستان را به مقابله با حاکمیت و سلطه طالبان فرامیخواند.

نشست دفتر سیاسی همینطور روی قتل عام مردم توسط جمهوری اسلامی و خامنه ای با پاندمی کرونا صحبت کرد و در این زمینه پیامی صادر کرد. این پیام خامنه ای و سران رژیم را مسئول قتل عام آگاهانه و جمعی مردم میداند و خواهان محاکمه این جنایتکاران است.  

در مبحث انتخابات سیاوش دانشور باتفاق آرا به ریاست دفتر سیاسی انتخاب شد. همینطور جلسه دفتر سیاسی رفقا پروین کابلی، رحمان حسین زاده، سعید یگانه، صالح سرداری و عبداله دارابی را باتفاق آرا بعنوان اعضای هیئت اجرائی دفتر سیاسی انتخاب کرد.  

دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

٢٨ مرداد ١٤٠٠ - ١٩ اوت ٢٠٢١

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است