درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

پیام نشست دفتر سیاسی حزب حکمتیست به مردم ایران

خامنه ای مجرم اول قتل عام جمعی کرونا، به سزای جنایاتش میرسد!

کارگران! مردم!

رنج و محنت و مرگ و میر وسیع فاجعه کرونا در یکسال و نیم اخیر در دنیا و در ایران آزاردهنده و وجدان بشریت را تکان داده است. آنچه در ماهها و هفته های اخیر در ایران تحت حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی به دلیل فاجعه بیماری کرونا میگذرد، قتل عام جمعی به معنای دقیق کلمه است. با قلبی آکنده از درد  نشست اخیر دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری -  حکمتیست،  گسترش بیسابقه اپیدمی کرونا در ایران و مشقات و پیامدهای آن را بر زندگی مردم بررسی کرد.  نشست ما ضمن اعلام همسرنوشتی و همدری با مردم ایران و به ویژه خانواده همه جانباختگان و آسیب دیدگان این فاجعه بزرگ، بار دیگر بر این واقعیت تاکید کرد، سران جمهوری اسلامی و به ویژه رأس حکومت، خامنه ای جنایتکار، مسئول اول و مستقیم سازماندهی کشتار جمعی عامدانه ناشی از اپیدمی کرونا است.

ما و مردم ایران فراموش نخواهیم کرد، که در آغاز شیوع کرونا در زمستان ۱۳۹۸ ، به جای تامین امکانات سلامتی و پزشکی و جاری کردن قرنطینه  و دیگر اقدامات مقابله با خطر کرونا توسط حکومت،خامنه ای قصی القلب با خونسردی اعلام کرد، "این ویروس کذایی" چیزی نیست و پشت سر گذاشته میشود.دیدیم امامان جمعه نماینده رهبر و آخوندهای همپالگی خامنه ای توسل به "دعا و جادوگری اسلامی و خرافه" را به جای رعایت استانداردهای پزشکی و سلامتی تبلیغ کردند. دیدیم کل هیئت حاکمه جمهوری اسلامی در خدمت برگزاری "مضحکه انتخابات مجلس اسلامی" شیوع کرونا از شهر قم را از مردم پنهان نگه داشته و باعث گسترش وسیع آن در کل جامعه شدند.فراموش نمیکنیم، زمانی که نهادهای پزشکی جهانی تصمیم به کمک رسانی به مردم کرونازده  کردند، دولت جمهوری اسلامی طبق دستور مستقیم خامنه ای راه کمک رسانی به مردم را سد کرد. گفته های روزهای اخیر "زالی"رئیس ستاد مقابله با کرونای تهران از ابعاد جنایت سازمانیافته سران جمهوری اسلامی علیه مردم پرده برداشته است. او اذعان میکند : "وقتی کارشناسان سازمان جهانی بهداشت به ایران آمدند ما به جای مشورت با آن‌ها مدام از آن‌ها می‌خواستیم در رسانه‌ها از نظام سلامت ایران تعریف کنند". او میگوید "ما ممنوعیت وارد کردن واکسن داشتیم و کمکهای جهانی و پزشکان بدون مرز را از فرودگاه برگرداندیم". او تاکید دارد که "سفرای حکومت دنبال تهیه واکسن نبودند". ومیگوید "آمار فوتی‌ها را از سازمان بهداشت جهانی پنهان کردیم"! و واضح است که با دستکاری آمارها همه ابعاد فاجعه را از مردم ایران پنهان کردند.اما جمهوری اسلامی و در رأس آنها خامنه ای به این سطح از سازماندهی جنایت علیه مردم ایران بسنده نکرد. ما مردم ایران فراموش نمیکنیم که خامنه ای ضد انسان "ورود واکسنهای موثر" تهیه شده در آمریکا و انگلستان را منع کرد و به این ترتیب با گستاخی و علنی فتوای کشتار جمعی و نسل کشی امروز در ایران را صادر کرد. اگر خمینی جلاد در سال ۶۷ با یک فتوا دستور کشتار جمعی زندانیان را صادر کرد، این بار در سال ۹۹ خامنه ای با یک حکم دستور قتل عام جمعی بسیار گسترده تر و تاکنون در ابعاد دهها هزار نفری را صادر کرد. ما و مردم ایران همه دست اندرکاران جمهوری اسلامی و در رأس آنها خامنه ای را مجرم اول و مستقیم قتل عام جمعی در حال جریان به واسطه کرونا میدانیم . سران جمهوری اسلامی و امثال خمینی و خامنه ای در طول حاکمیت ۴۳ ساله حکومت سیاهشان عامل و بانی تحمیل گرسنگی، تشنگی، بی مسکنی،بیکاری و بیماری و  فقر شدید و تبعیض و نابرابری و تحمیل جهل و خرافه و سازمانده جنایات تکان دهنده و جنگ و برپایی صحنه های صدها هزار اعدام و شکنجه و سربه نیست کردن هزاران نفره و در یک کلام تبدیل ایران به اسارتگاه بزرگ برای شهروندان جامعه هستند. امروز کشتار جمعی فاجعه کرونا به پرونده سراپا جنایات همه آنها و به ویژه خامنه ای اضافه شده است.

جمهوری اسلامی در سراشیبی سقوط و سرنگونی است. عزم کارگر و مردم برای سرنگونی جمهوری اسلامی جامعه را در مسیر عروج جنبش توده ای برای ساقط  کردن این رژیم قرار داده است. برای پایان دادن به گرسنگی و تشنگی و بیماری و بیکاری و فقر و تبعیض و نابرابری و سرکوب و کشتار باید بپاخیزیم و حکومت جمهوری اسلامی را جارو کنیم. دور نیست روزی که سران جمهوری اسلامی درست مثل سران حکومت فاشیست هیتلری به جرم جنایت علیه بشریت به دادگاه سپرده میشوند. خامنه ای با هزاران پرونده پر از جنایت و از جمله مسبب اصلی و مستقیم کشتار جمعی کرونا باید به سزای جنایاتش برسد. 

نشست دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران - حکمتیست

۲۵ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۶ اوت ۲۰۲۱

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است