درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

 

درمورد حمله موشکی دولت آمریکا به پایگاه نظامی رژیم اسد 

روز پنجشنبه ۶ آوریل، بدنبال کشتار مردم شهر خان شیخون سوریه در اثر حمله شیمیائی رژیم اسد که خبر آن با تصاویر کودکان خردسال قربانی گازهای شیمیائی دنیا را تکان داد، حکومت آمریکا یک پایگاه هوائی رژیم اسد را مورد حمله موشکی قرار داد. ظاهرا این حمله در پاسخ به جنایت رژیم اسد صورت میگیرد اما اهداف و سیاستهائی که در پس این حمله قرار دارد همانقدر ارتجاعی و ضد انسانی است که سیاستهای دولت اسد و متحدینش. نباید اجازه داد توحش رژیم اسد سیاستهای وحشیانه دولت آمریکا را که با حمله به عراق زمینه وضعیت فاجعه بار امروز در منطقه را بوجود آورد تحت الشعاع قرار بدهد و یا آنرا توجیه کند.  

نفس حمله به پایگاهها و نیروهای نظامی رژیم اسد، تا آنجا که به کشتار مردم منجر نشود، قابل محکوم کردن نیست، اما اهداف و سیاستهائی که در پس این حمله و کل این سیاست نظامی قرار دارد تماما ارتجاعی و ضد انسانی است و باید از جانب همه نیروهای انساندوست محکوم شود. نه هیچگاه  هدف دولت آمریکا دفاع از مردم منطقه بوده است و نه با این اقدام نظامی دولت ترامپ در اهداف و سیاستهای ارتجاعی دولت آمریکا تغییری داده میشود.

عامل اصلی جنایت و کشتار در سوریه رژیم اسد و متحدینش یعنی دولت روسیه و جمهوری اسلامی هستند اما قطب مقابل جنگ داخلی در سوریه، داعش و دیگر نیروهای اسلامی وابسته به ترکیه و عربستان و مورد حمایت دولت آمریکا نیز بهمان اندازه ارتجاعی و جنایتکارند. راه رهائی مردمی که در منگنه جنگ این نیروهای ارتجاعی و تروریستی قرار گرفته اند مقابله با هر دو قطب است. ترامپ و پوتین و داعش و حزب الله و جمهوری اسلامی و دولتهای عربستان و ترکیه و کلیه نیروهای قومی اسلامی وابسته به آنها به صف دشمنان مردم تعلق دارند. مردم در جنگ قدرتی که امروز میان نیروها و دولتهای قومی مذهبی در سوریه و عراق و دیگر کشورهای خاورمیانه در جریان است نمایندگی نمیشوند. راه رهائی مردمی که در منگنه جنگ این نیروها قرار گرفته اند مقابله با هر دو قطب است. مردم سوریه و عراق و ایران و دیگر کشورهای اسلامزده تنها با بزیر کشیدن و کنار زدن دولتها و نیروهای اسلامی و با خاتمه دادن به دخالتگریهای نظامی دولت های آمریکا و روسیه میتوانند روی آرامش ببینند.  

حزب کمونیست کارگری همه مردم آزاده جهان و همه نیروهای چپ و مترقی را به مقابله با نیروها و دولتهای اسلامی و سیاستهای ارتجاعی دولتهای آمریکا و روسیه و وابستگانشان در منطقه خاورمیانه فرا میخواند.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۷ آوریل ۲۰۱۷

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است