درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اعلام همبستگى با كارگران اعتصابى در ايران

با نگرانى شديد مطلع شده ايم كه مبارزات برحق اخيرِ كارگران و كاركنان صنايع نفت، گاز، انرژى و پتروشيمى ايران براى افزايش حقوق و دستمزدها و همچنين درخواستِ بهبودبخشيدن به شرايط كارى آنگونه كه در شأن انسان باشد، به شدت از سوى رژيم سركوب مى شود و تظاهركنندگان با مجازات هاى سنگينى ازجمله قطع حقوق و دستمزد، بيكارى و زندان مواجه هستند.

ما، كارگران و كاركنان عضو سنديكاى كارخانجات و كارگاه هاى صنعتى و خدماتى شهر اُفنباخ و حومه، به اين وسيله حمايت و پشتيبانى خود را از اعتصابات و تظاهرات همكاران مان در ايران اعلام مى كنيم و تا دستيابى به خواسته هاى شان دركنارشان خواهيم بود.

     - پرداخت حقوق و دستمزدهاى عقب افتاده 

     - تعيين و پرداخت حقوق و دستمزد كافى براى زندگى در شرايط انسانى

     - انطباق شرايط كارى و ايمنى در محيط كار متناسب با استانداردهاى بين المللى

     - به رسميت شناختن حق آزادى اجتماعات و حق ايجاد تشكلات كارگرى و كارمندى 

ما بر اين باوريم كه  بسيار اهميت دارد كه كارگران و كاركنان كارخانجات و بنگاه هاى صنعتى و خدماتى از حق اعلام آزادانه و علنى درخواست هاى شان ازطريق اعتصابات و تظاهرات برخوردارباشند.

ما، ضمن آرزوى قدرت و ايستادگى براى شما كارگران و كاركنان صنايع نفت، گاز، انرژى و پتروشيى ايران، از مبارزات تان تا دستيابى به خواسته هاى برحق تان پشتيبانى مى كنيم و همچنان در كنارتان خواهيم بود.

با سلام هاى دوستانه 

بريگيته باخ-گراس

دبير اول د.گ.ب شهرِ اُفنباخ و حومه

(اتحاديه سراسرى سنديكاهاى كارگران و كاركنان آلمان)

بازنشر: سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است