درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

اطلاعیه حزب کمونیست کارگری ایران

درباره رفراندوم و جدائی کردستان عراق

اخیرا احزاب ناسیونالیستی حاکم در کردستان عراق اعلام کرده اند بزودی موضوع جدائی کردستان از عراق را به رفراندوم خواهند گذاشت. این اولین بار نیست چنین امری از جانب مقامات حکومت اقلیمی مطرح میشود. ناسیونالیسم کرد بیش از ۲۵ سال است در کردستان عراق در حاکمیت است و در مقاطع متعددی مساله جدائی را به عنوان یک ابزار تاکتیکی و یک برگ معامله و تنظیم مناسبات با دولت مرکزی و دیگر دولتهای منطقه بکار گرفته است. این بار نیز طرح رفراندوم میتواند از حد یک مانور تاکتیکی برای سهمخواهی بیشتر فراتر نرود ولی مستقل از اهدافی که احزاب ناسیونالیستی دنبال میکنند برای مردم کردستان جدائی از عراق امری جدی است.

از یکسو در عراق مدتهاست شیرازه جامعه از هم گسیخته شده و نیروهای فوق ارتجاعی اسلامی- قومی زندگی را به جهنمی برای توده مردم تبدیل کرده اند و از سوی دیگر در منطقه کردستان عراق بیش از دو دهه حاکمیت احزاب ناسیونالیستی بجز غارت و چپاول ثروت جامعه بوسیله اقلیت مفتخور حاکم و فقر و بیحقوقی اکثریت مردم ثمری در بر نداشته است. جدائی برای کارگران و توده مردم کردستان عراق قبل از هر چیز راهی برای خلاصی از این وضعیت است. امروز در کردستان عراق ستم ملی وجود ندارد ولی فساد و دزدی و  فقر و بیحقوقی بیداد میکند. دولت اقلیمی و دولت مرکزی یکدیگر را بعنوان مسئول و عامل مصائب مردم کردستان بمردم نشان میدهند و هر دو درست میگویند! این وضعیت باید خاتمه پیدا کند. جدائی به مردم امکان میدهد هم سرنوشت خود را از دولت مرکزی و کشمکش میان دارودسته های قومی و اسلامی در عراق جدا کنند و هم مبارزه علیه بورژوازی کرد را در شرایط مساعدتری به پیش ببرند. 

تجربه بیش از ۲۵ سال حاکمیت احزاب ناسیونالیستی به مردم کردستان نشان داده است که برای برخورداری از یک زندگی انسانی و بری از تبعیضات مذهبی و قومی و ملی باید دست این احزاب از حکومت کوتاه بشود. برای کارگران و توده مردم کردستان جدائی از عراق میتواند اولین گام در این مبارزه باشد. خواست مردم کردستان تشکیل یک دولت کرد نیست بلکه تشکیل یک دولت غیر مذهبی غیر قومی و غیر ملی است که پاسدار حقوق برابر برای همه مردم کرد و عرب و ترکمن و غیره در کردستان مستقل باشد. ما نیروهای چپ و کمونیست در کردستان عراق را به حمایت از یک رفراندوم آزاد و به دفاع از جدائی فرا میخوانیم.

حزب کمونیست کارگری ایران

۱۸ فروردین ۱۳۹۶، ۷ آوریل ۲۰۱۷

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است