درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

حمایت جهانی از اعتراضات کارگران نفت و اعتراضات توده ای

در پشتیبانی از اعتصابات كارگران نفت و اعتراضات توده ای در اقصی نقاط ایران، پیام دیگری به دست ما رسیده است كه ترجمه آن را در زیر میخوانید:

همکاران کارگر

بنا به گزارشات متعدد، اعتصابات و اعتراضات گسترده ای در ایران در جریان است بیش از دو هزار اعتراض كارگری در عرض ۱۲ ماه اخیر! این شامل اعتصاب بیش از صد هزار نفر از کارگران نفت در ۱۹ شهر ایران است که خواهان:

* افزایش حقوق، پرداخت سر موعد و فوری تمام حقوق مقرر

* پایبندی کامل و جامع با موازین ایمنی کار در تمامی بخش ها

* کار بر اساس ۲۰ روز کار و ۱۰ روز مرخصی (بسیاری از کارگران دور از خانواده های خود در مراکزی با دمای ۵۰ درجه در جنوب ایران و یا در دکل ها کار می کنند)

* استخدام منظم با قرارداد استاندارد و ملغی شدن سیستم پیمانکاری،‌ تقسیم و تفرقه کارگران به پیمانی، موقت، رسمی و غیر رسمی و قراردادهای دیگر

* به رسمیت شناختن حق کارگران برای تشکلات مستقل خود و ملغی کردن قوانین مناطق ویژه اقتصادی که حق اعتصاب و سازمان را منع کرده اند.

ما همبستگی خود را با خواست های کارگران نفت، کارگران هفت تپه، و مبارزات کارگران ایران در عموم برای ایجاد سازمانها و اتحادیه های مستقل و آزاد خود و برای حقوق کامل دمکراتیک خود را اعلام می کنیم. ما به جسارت طبقه کارگر ایران برای این اتحاد طبقاتی و علیه کلیه تفرقه های حاکم، درود می فرستیم. ما همچنین از مبارزات توده ای که در جریان هستند نیز پشتیبانی می کنیم. پیروزی طبقه کارگر و شکست دادن رژیم دیکتاتوری سرمایه و گشایش امکان در مبارزه علیه استثمار سرمایه داری و تمام اشکال ستم، منجمله بر اساس ملیت، مذهب، جنسیت ، حیاتی است.

ما همچنین مخالف دخالت قدرت های خارجی، مخالف تحریم ها به رهبری آمریکا، که تنها توده های مردم در ایران را مورد حمله قرار میدهد و صفوف طبقه كارگر را نشانه میگیرد، هستیم.

جنبش کارگری در ایران قدرت تغییر سیاست های جهانی را دارد. ما جنبش کارگری و عموم کارگران در آمریکا و جهان را به پشتیبانی از این اعتراضات و خواست پایان دادن به تحریم های رهبری شده توسط آمریکا بر ایران، فرا می خوانیم.

این پیام تا بحال به امضاهای زیر رسیده است:

جان رایمن (منشی سابق اتحادیه نجاران شعبه ۷۱۳ و گرداننده سایت اوکلندسوسیالیست)

شریل زور (دبیر سابق فدراسیون کارکنان ایالت، استان و شهرداری آمریکا شعبه ۴۴۴)

کیران اف ناتسون (دبیر اتحادیه کارگران ارتباطات آمریکا شعبه ۷۲۵۰ در ظرفیت شخصی)

مارکوس حلابی، از اعضا حزب لیبر بریتانیا و نویسنده

پشتیبانی سازمانی

Oaklandsocialist (www. Oaklandsocialist.com)

Socialist Core (www.socialistcore.org)

Newham Socialist Labour

Workers International Network (www.onthebrink.online)
تشكیلات خارج كشور حزب حكمتیست (خط رسمی)

۲۸ ژوٸیه ۲۰۲۱

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است