درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

ادامه اعتصاب کارگران هفت تپه

صحبتهای  یوسف بهمنی در جمع کارگران اعتصابی نیشکر هفت تپه در باره کاسه لیسی و حمایت های رضا رخشان از اسد بیگی فاسد. صحبت ابراهیم عباسی منجزی

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=fc178d678e&attid=0.1&permmsgid=msg-a:r-4500411225430453490&th=17aaaeb1862e57ba&view=att&disp=safe&realattid=17aaaeaacd5bc456f351

لازم به توضیح است که از آغاز سال ۱۴۰۰ تا کنون،کارگران هفت تپه تنهاحقوق یک ماه را دریافت کرده اند.

اعتصاب کارگران دفع آفات نیشکر هفت تپه وارد بیستمین روز شد.

پنج شنبه ۲۴ تیرماه 

مین روز اعتراض و اعتصاب کارگران دفع آفات  نسبت به عدم تمدید قرارداد. ۲۰

زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران

اتحاد_اعتصاب 

نان_کار_آزادی

شادی_رفاه_آبادی 

نابود_باد_استثمار_و_کار_مزدی

زنده باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران بر علیه ستم و استثمار  

آدرس ایمیل سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه

syndica.hafttape@gmail.com

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است