درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

آکسیون اعتراضی علیه رژیم دیکتاتوری جمهوری اسلامی ایران.

فراخوان

انسانهای آزادیخواه و برابری طلب

اینک که وارد ماه آبان شده ایم شاهد بودیم که  رژیم جنایت کار اسلامی در آبان 98 با تیرباران 

بیش از 1500 نفر از معترضین و دستگیری هزاران تن  نتوانست مانع تداوم مبارزات مردم بشود

بطوریکه آتش زیر خاکستر خیزش آبان 98 درشهریور 1401 شعله ور شد و آن خیزش با همه افت

و خیزش هم اکنون همراه است با اعتصابات کارگران نفت وگاز و دیگر مراکز صنعتی و مقاوت زنان 

دربرابر طرح حجاب اجباری رژیم واعتراضات خیابانی بازنشستگان و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی 

اینک جهت پشتیبانی ازمبارزات مردم بپاخواسته داخل ایران و افشای جنایات رژیم اسلامی  شورای

یوتبوری اقدام به برگزاری آکسیون اعتراضی می نماید.

زمان روز شنبه 28 اکتبر 2023 ساعت 13.

مکان میدان برونس پارکن جنب مجسمه یوحنا.

نان  کار  آزادی  اداره شورائئ.

زن  زندگی  آزادی.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد.

زنده باد سوسیالیسم.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران.

شورای پشتیبانی ازمبارزات کارگری ومردم در ایران /گوتنبرگ سوئد.

2023/10/26

1402/08/09

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است