درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

آکسیون اعتراضی علیه جمهوری اسلامی ایران

فراخوان

آزادی خواهان برابری طلب علیه فقر و بیکاری، علیه تروریست اسلامی در ایران برای دفاع از زندانیان سیاسی ، کارگران،  بازنشستگان ، معلمین ،  زنان ، دانشجویان، مردم غیور ایران و محکوم کردن اعدامها و افشای جنایات رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران باید در کف خیابان بود از  اینروی شورای یوتبوری در شنبه پیش روی 21 اکتبر ساعت 13 در برنس پارکن جنب مجسمه یوهنا اقدام به آکسیون اعتراضی می نماید و شماها آزدی خواهان برابری طلب را به این اکسیون بر علیه جمهوری جنایتکار اسلامی ایران فرا میخواند.    

نان کار آزادی اداره شورائی

زن زندگی آزادی

زندانی سیاسی آزاد باید

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

زنده باد سوسیالیسم

شورای پشتیبانی از مبارزات کارگری و مردم در ایران، گوتنبرگ-سوئد

2023/10/18

1402/07/26

 

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است