درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

مرکز خبری حزب حکمتیست

"از تهران تا بغداد، شعار ما انقلاب!"

"چه دی باشه، چه آبان، پیام یکیست: انقلاب!"

امروز سه شنبه ٢٤ دیماه دانشجویان دانشگاه تهران برای چهارمین روز یک اعتراض شکوهمند برگزار کردند؛ اعتراضی میلیتانت و جسورانه با شعارهای بسیار رادیکال. دانشجویان فراخوان انقلاب دادند؛ به آلترناتیو های راست "نه" گفتند و با مبارزات مردم عراق اعلام همبستگی کردند. شرایط انقلابی ابتکار توده‌ها را شکوفا می کند؛ شعارهای بسیار زیبا و انقلابی دانشجویان قابل ستایش است. برخی از شعارها: "دانشجو، کارگر ایستاده ایم در سنگر"، "آخوند سرمایه دار، پول ما رو پس بیار"، "نه رفراندوم، نه اصلاح، انقلاب، اعتصاب"، "چه دی باشه، چه آبان، پیام یکیست، انقلاب"، "چه دی باشه، چه آبان، پیکار کف خیابان"، "از اهواز تا تهران، سرکوب زحمتکشان"، "برادر سیل زده حمایتت میکنیم"، "بسیجی برو گمشو"، "ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما"، "مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر"، "از تهران تا بغداد شعار ما انقلاب"، "از ایران تا بغداد فقر، ستم، استبداد"، "بلوچستان تو آبه، رژیم دستش چماقه"، "اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا"، "١٥٠٠ نفر کشته آبان ماست"!

دانشجویان دانشگاه امیرکبیر نیز امروز یک آکسیون اعتراضی سازمان دادند؛ شعار "سپاهی حیا کن، مملکتو رها کن" و "مرگ بر دیکتاتور" سر دادند. همچنین اعتراضی در تهران برگزار شد و معترضین به صراحت "نه" خود را به جمهوری اسلامی و آلترناتیو دست راستی رژیم سابقی اعلام کردند: "نه تاج و نه عمامه، آخوند کارت تمامه!"

اعتراضات چهار روز اخیر جمهوری اسلامی را در شرایط سخت و ذلت آوری قرار داده است. بر این تصور بودند که با برگزاری عزای عمومی برای "حاج قاسم" شان جامعه را عقب می نشانند و برای مدتی آرام می کنند؛ اما زهی خیال باطل! چهار روز است که در شهرهای مختلف اعتراضات وسیع، رادیکال و انقلابی براه افتاده است. یکی از خصائص این موج اعتراضی شعارهای رادیکال و سرنگونی طلبانۀ آنست. بعلاوه، مردم به روشنی به آلترناتیو های دست راستی و رژیم چنجی نه گفتند. این موج اعتراضی نه فقط جمهوری اسلامی، بلکه دولتهای غربی به سرکردگی آمریکا را که می کوشند تا اطلاع ثانوی، تا زمانیکه فضا برای رژیم چنج آماده شود، رژیم اسلامی را حفظ کنند در بد مخمصه ای قرار داده است. امروز دانشگاه تهران پیام این موج گستردۀ اعتراضی را به دنیا اعلام کردند: انقلاب!

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست دست شما انسان‌های انقلابی، آزادیخواه و برابری طلب را به گرمی می فشارد. ما در کنار شما هستیم و در آرمان و هدفتان شریکیم. با هم این رژیم را به زیر می کشیم و یک انقلاب کارگری را سازمان می دهیم و بر ویرانه های این نظام جنایت و استثمار یک دنیای آزاد، برابر و مرفه خواهیم ساخت و برای همیشه بساط فقر و استثمار، تبعیض و نابرابری، سرکوب و اختلاف طبقاتی را ریشه کن خواهیم کرد.

مرگ بر جمهوری اسلامی!

آزادی، برابری، حکومت کارگری!

زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

٢٤ دیماه ١٣٩٨- ١٤ ژانویه ٢٠٢٠

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است