درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 


بادبکاری طوفان درو خواهی کرد

بامداد روزجمعه سوم ژانویه 2020 خبرکشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه برون

مرزی ( قدس) بهمراه جمال محمد آل ابراهیم معروف به ابومهدی المهندس درمحوطه

فرودگاه بغداد منتشرشد .

قاسم سلیمانی یکی ازمجریان تحت امر خامنه ائئ بوده که ترورهای بیشماری رادر

مناطق سوریه وعراق مرتکب شده ودراین میان خیل عظیمی ازجوانان ایران وعراق

وافغان تحت فرمان ق ـ سلیمانی کشته شدند . ضمن آنکه قاسم سلیمانی یکی ازپایه

گذاران اصلی گروه / حشدالشعبی درعراق هم بوده.

با کشته شدن ق ـ سلیمانی وابومهدی المهندس فضای منطقه ازجمله ایران وعراق و

سوریه بمراتب پادگانی تر میشود ودرکل هیچ نفعی برای زحمتکشان وآزادیخواهان

ایران وعراق نخواهد داشت .

ازآن طرف ترامپ میخواهد که قدرت ماشین سرکوب وآدم کش خودش را بصورت

تکرای درمنطقه بنمایش بگذارد .

نکته قابل تعمق / حتما ترورعثمان بن لادن رهبرالقاعده ویا رهبران طالبان وداعش

را بخاطرداریم وهمان زمان باراک اوباما دربوق وکرنا کرده که القاعده تمام شد و

یا ترامپ به روش هم پالکی خودش از نابودی داعش خبرمیداد . ولی دراصل آنگونه

که این دو رئیس جمهورآمریکا می گفتند بنود . به خاطرآنکه با کشته شدن یک نفر

ازجریانی نمی تواند مدرک مستدلی باشد ازجهت نابودی کامل آن سیستم فکری .

نمونه ایکه هنوز بیات نشده همین کشته شدن قاسم سلیمانی و معاون حشدالشعبی تغیر

کلی درچگونگی ساختار رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران ویا تشکیلات

حشدالشعبی نخواهد داشت .

به باورمن مهم واساس برای ما باید نابودی موتوردولتی وکلیه اهرمهای نگهدارنده آن

رژِیم باشد و برخلاف نظرات عده ائئ که /بوی کباب به مشامشان خورده / وجشن

سرنگونی رژیم را گرفته اند وبرای ترامپ پیام تبریک وفدایت شوم فرستاده اند .

نخواهیم کشته شدن مهره ائئ بنام ق ـ سلیمانی را زیاده عمده سازیم بلکه با شرایط

بوجود آمده کنونی وظیفه ائئ بس بزرگتر که همان سازماندی جنبش کارگری ودفاع

عملی ازمنافع طبقاتی کارگران میباشد را درپیش رو داریم .

محسن بختیاری /    13 دیماه 98 برابر با سوم ژانویه 2020

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است