درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

بیاد جانباختگان خیزش آبانماه وهمه ی قربانیان جنایات رزیم جمهوری اسلامی

                          شعله های اعتراض را درهرکجا هستیم  فروزانتر کنیم

چهل سال جنایت ،کشتار ، فقر ،فلاکت توده ای وستم طبقاتی مدام مردم  بجان آمده را به خیابان میکشاند. جمهوری اسلامی هنری جز سرکوب وپاسخی جز افزایش ستم نمی تواند داشته باشد . دیماه ۹۶ ،آبان۹۸از جمله نشان داد که مردم بر آنند تا این هیولای سرمایه داری و مذهبی را بزیر کشند. اینک با یادجانباختگان این نبردهای نابرابر تصمیم دارند ازپای ننشینند واین مبارزه تا سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت. مبارزه ای که هزینه سرکوب رابرای حکومت سخت بالا برده است. جانباختگان این مبارزه از آغاز حکومت مذهبی تا کنون سربه دهها هزار میکشد وهرکدام بنوبه خویش موضوع این بزرگداشت وخونخواهی اند. جوانانی که هنوز زیرهیجده سال بودند . مردان وزنانی که تازه  جوانی  یا  مادری یا پدری یا عاشقی آغاز کرده بودند. و…. بخون خفتگان خاورانهای سراسر ایران. روز پنجم دی مبارزه را با یاد این جانباختگان  وبا پیگیری اهدافشان ادامه میدهیم. اهداف آنها یقینا سرنگونی رژیم وپایان  استبداد وفقر وشکاف طبقاتی بود . بدون تحقق این خواسته ها از آزادی وپیروزی سخنی در میان نیست. تنها زمانی که کارگران و زحمتکشان سرنوشت خود را بدست گیرند وحاکمیت سرمایه داران را بزیر کشند میتوان از پیروزی سخن گفت . همه آنها که سرنگونی را بدون این تحولات میخواهند یا جناحی از حکومت را مجزا میکنند با میلیونها کارگر وزحمتکش ایران هدفی مشترک ندارند و نان و کار و آزادی را برای همه نمی خواهند . دولت آینده ایران باید دولتی کارگری و شورایی باشد

شورای استکهلم خودرا بخشی از مبارزه برای این اهداف میداند و برای بزرگداشت یاد هزاران جانباخته  این راه ، روز26 دسامبر برابر با ۵ دی ساعت ۱۵ در مدبوریار پلاتسن همراه با احزاب ونیروهای چپ و کمونیست تظاهرات و راهپیمایی برگزار میکند. همه آنها که با اهداف این اکسیون مخالف نیستند را به شرکت در حرکت دعوت میکنیم

همزمان در تدارک یک شب همبستگی همراه با احزاب وتشکل های چپ در استکهلم هستیم ومتعاقبا ساعت ومحل آن به اطلاع میرسد

سرنگون باد جمهوری اسلامی سرمایه داری در ایران

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم 211219

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است