درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

 

اسامی پیکارگران کمونیست جانباخته از سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگر

.

نام خانوادگی

نام

محل تولد

تاريخ تولد

تاریخ شهادت

مکان شهادت

سن

جنسیت

تحصیلات

شغل

تأهل

چگونگی شهادت

مكان دفن

۱

آجرپی

غلامرضا

بروجرد

۲۵/۰۴/۱۳۳۷

۲۵/۰۴/۱۳۶۴

تهران

۲۷

مرد

ديپلم

تکنیسین برق

متاهل

حلق آویز

خاوران

۲

آذری فر

حسین

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۲۶

۲۶/۰۶/۱۳۶۰

تهران

۳۴

مرد

دیپلم

بخش چاپ

متاهل

تیرباران

بهشت زهرا

۳

آرست

حمیدرضا

رشت

۰۰/۰۰/۱۳۳۷

۲۴/۱۲/۱۳۶۱

رشت

۲۳

مرد

دیپلم

کارگر جوشکار

مجرد

آتش سوزی

رشت

۴

آرنگ

محمد

 

۰۰/۰۰/۱۳۶۰

 

قم

 

مرد 

 

 

 

تیرباران

قم

۵

آریان فر

یوسف

قزوين

۰۰/۰۰/۱۳۳۶

۱۷/۰۶/۱۳۶۰

قزوین

۲۴

مرد

فوق ديپلم

کارگر

مجرد

تیرباران

قزوين

۶

آقباشلو

اكبر

تبريز

۰۳/۰۲/۱۳۳۴

۰۷/۰۶/۱۳۶۰

تهران

۲۶

مرد

دیپلم

دانشجو

مجرد

تيرباران

خاوران

۷

آقباشلو

بابک

تبريز

۲۳/۰۶/۱۳۳۶

۰۳/۰۷/۱۳۶۰

تبریز

۲۴

مرد

دیپلم

كارگر

مجرد

تیرباران

وادی رحمت تبریز

۸

آموزگار

نسرین

زنجان

۰۰/۰۰/۱۳۴۰

۰۷/۴۳/۱۳۶۰

تهران

۲۰

زن

ديپلم

کارگر

مجرد

تيراندازی در خيابان

بهشت زهرا

۹

آئینه ورزان

حسین

 

۰۰/۰۰/۱۳۴۰

۰۰/۰۸/۱۳۶۰

تهران

۲۰

مرد

دیپلم

معلم

مجرد

تیرباران

خاوران

۱۰

آئینه ورزانی

حسین

شيراز

۰۰/۰۰/۱۳۳۷

۰۲/۰۹/۱۳۶۱

شیراز

۲۳

مرد

دیپلم

معلم

متاهل

تیرباران

شيراز

۱۱

آئینه ورزانی

علی

شيراز

۰۰/۰۰/۱۳۳۵

۰۲/۰۹/۱۳۶۱

شیراز

۲۵

مرد

دیپلم

دانشجو

متاهل

تیرباران

شيراز

۱۲

ابراهیمی

طاهر

بوكان

۰۰/۰۰/۱۳۳۶

۰۷/۱۲/۱۳۵۹

بوکان

۲۳

مرد

دیپلم

پيشمرگه

مجرد

درگيری با حزب دمکرات

بوكان

۱۳

ابراهیمی

محمدرضا

 

 

۲۰/۰۸/۱۳۶۰

همدان

 

مرد

دیپلم

دانشجو

مجرد

تيرباران

همدان

۱۴

ابراهیمی

حمید

همدان

۰۰/۰۰/۱۳۳۷

۱۳/۰۷/۱۳۶۰

همدان

۲۳

مرد

دیپلم

دانشجو

متاهل

تيرباران

همدان

۱۵

ابراهيمی نرگسی

ميرشمس

صومعه سرا

۲۹/۱۱/۱۳۳۵

۰۰/۰۶/۱۳۶۷

تهران

۳۲

مرد

ديپلم

كارگر

مجرد

حلق اويز

خاوران

۱۶

ابريشمچی

مهدی

تهران

 

۰۰/۰۰/۱۳۶۲

تهران

 

مرد

دیپلم

 

مجرد

تيرباران

خاوران

۱۷

ابلاغیان

محمود

بروجرد

۰۰/۰۰/۱۳۳۳

۰۷/۱۲/۱۳۵۹

بوکان

۲۶

مرد

ليسانس

دبير

مجرد

درگيری

بوكان

۱۸

ابوسعیدی

مسعود

سمنان

۰۷/۰۱/۱۳۳۶

۱۳/۰۵/۱۳۶۰

تهران

۲۴

مرد

ديپلم

کارگرکتابفروشی

مجرد

تیرباران

بهشت زهرا

۱۹

احسان

(نام مستعار)

نور

 

۳۱/۰۲/۱۳۶۰

تهران

 

مرد

زير ديپلم

كارگر

متاهل

بيماری سرطان

بهشت زهرا

۲۰

احسانی

عبدالحسین

 

 

۳۱/۰۴/۱۳۶۰

تهران

 

مرد

 

 

 

تیرباران

خاوران

۲۱

احمدی

امان الله

تبريز

۰۰/۰۰/۱۳۳۴

۰۰/۰۰/۱۳۶۰

تبریز

۲۶

مرد

ليسانس

مهندس

مجرد

تیرباران

وادی رحمت تبریز

۲۲

احمدی برادر عمواوغلو

حسین

 

 

۰۰/۰۹/۱۳۶۰

تبریز

 

مرد

 

 

 

تیرباران

وادی رحمت تبریز

۲۳

اخلاقی

غلامرضا

كرج

۰۰/۰۰/۱۳۳۸

۱۸/۰۴/۱۳۶۰

کرج

۲۲

مرد

ديپلم

كارگر

مجرد

تیرباران

كرج

۲۴

اخلاقی

نسترن

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۳۹

۰۷/۰۷/۱۳۶۱

تهران

۲۲

زن

دیپلم

دانشجو

مجرد

تيربران

خاوران

۲۵

اخوت

حسین

اراك

 

۰۸/۰۳/۱۳۶۱

اراک

 

مرد

 

دانشجو

مجرد

درگیری

اراك

۲۶

اخوت مقدم

حسین

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۳۱

۰۸/۱۲/۱۳۶۱

تهران

۳۰

مرد

ديپلم

کارگر جوشکار

متاهل

تیرباران

خاوران

۲۷

اخوت پوده ای

حسین

اصفهان

۰۰/۰۰/۱۳۳۹

۰۰/۱۲/۱۳۶۱

اصفهان

۲۰

مرد

ديپلم

کارگر ذوب آهن

مجرد

تيربارن

اصفهان

۲۸

اخوت

صادق

اصفهان

۰۰/۰۰/۱۳۳۶

۳۱/۰۴/۱۳۶۰

تهران

۲۴

مرد

ديپلم

کارگر

مجرد

تیرباران

خاوران

۲۹

اربابی

اصغر

 

 

۰۰/۰۰/۱۳۶۰

قم

 

مرد

 

 

 

تیرباران

قم

۳۰

ارجمندی

سوسن

 

 

۰۰/۰۲/۱۳۶۱

شيراز

 

زن

دانش آموز

دانش آموز

مجرد

حلق آویز

شیراز

۳۱

اروميه

داوود

 

 

۰۰/۰۰/۱۳۶۰

تهران

 

مرد

دیپلم

دانشجو

 

تیرباران

خاوران

۳۲

اسرفيليان

كبری

رشت

 

۱۸/۰۷/۱۳۷۷

رشت

 

زن

دیپلم

 

متاهل

يخ زدن در کوه

رشت

۳۳

اسلامی

علی

تهران

 

۰۱/۱۱/۱۳۶۱

تهران

 

مرد

 

 

مجرد

تيرباران

خاوران

۳۴

اسلامی

محمود

تهران

 

۰۰/۰۴/۱۳۶۳

تهران

 

مرد

 

 

مجرد

تیرباران

خاوران

۳۵

اشرفی

محمد

آغاجاری

۰۱/۰۷/۱۳۳۲

۰۳/۰۸/۱۳۵۹

آغاجاری

۳۷

مرد

ديپلم

كارمند نفت

متاهل

تیرباران

امیدیه

۳۶

اشکان

محمد ابراهیم

عراق

۰۰/۰۰/۱۳۳۲

۲۷/۰۷/۱۳۶۰

چاه بهار

۳۸

مرد

ليسانس

مهندس

مجرد

زیر شکنجه

چاه بهار

۳۷

اصغری

گیتی

زنجان

۰۰/۰۰/۱۳۳۹

۱۷/۱۰/۱۳۶۰

تهران

۲۱

زن

دیپلم

دانشجو

متاهل

تیرباران

بهشت زهرا

۳۸

اصفهانی

حمید

آبادان

 

۰۰/۰۰/۱۳۶۰

آبادان

 

مرد

ديپلم

کارمند نفت

متاهل

تیرباران

خاوران

۳۹

اعتمادی عیدگاهی

کاظم

مشهد

۰۰/۰۰/۱۳۳۴

۱۴/۰۲/۱۳۶۲

تهران

۲۸

مرد

ليسانس

مهندس

مجرد

تیرباران

خاوران

۴۰

اعظمی

فریدون

خرم آباد

۰۰/۰۰/۱۳۲۵

۰۸/۰۸/۱۳۶۱

تهران

۳۶

مرد

ليسانس

دبير

متاهل

تيرباران

بهشت زهرا

۴۱

افتخاری

صارم الدین

مهاباد

۰۰/۰۰/۱۳۳۴

۰۰/۰۱/۱۳۶۱

سنندج

۲۷

مرد

دیپلم

دانشجو

متاهل

تیرباران

قروه

۴۲

افراسیابی

سهراب

داراب

۰۰/۰۰/۱۳۳۷

۰۰/۰۰/۱۳۶۱

اصفهان

۲۲

مرد

دیپلم

دانشجو

مجرد

تیرباران

داراب

۴۳

افراسیابی

سیما

داراب

۰۰/۰۰/۱۳۳۹

۰۰/۰۰/۱۳۶۱

اصفهان

۲۴

زن

دیپلم

دانشجو

مجرد

تیرباران

داراب

۴۴

افشار

فاطمه

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۳۸

۱۷/۱۰/۱۳۶۰

تهران

۲۲

زن

دیپلم

دانشجو

مجرد

تیرباران

بهشت زهرا

۴۵

افشار

محمود

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۳۶

۱۷/۱۰/۱۳۶۰

تهران

۲۴

مرد

دیپلم

دانشجو

متاهل

تیرباران

بهشت زهرا

۴۶

افشاری

عبدالنبی

 

 

۱۰/۰۷/۱۳۶۰

سربندر

 

مرد

 

 

 

تیرباران

ماهشهر

۴۷

افشاری نسب

فرخ

 

 

۲۴/۰۴/۱۳۶۰

تهران

 

مرد

 

 

 

تیرباران

بهشت زهرا

۴۸

افشاری نسب

محمود

 

 

۰۰/۰۰/۱۳۶۱

آغاجاری

 

مرد

فوق دیپلم

 

 

تیرباران

آغاجری

۴۹

اکبرنژاد عشاق

اصغر

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۳۱

۰۰/۰۰/۱۳۶۱

تهران

۳۰

مرد

ديپلم

دانشجو

متاهل

تیرباران

خاوران

۵۰

اکرم (نام مستعار)

 

كرمان

۰۰/۰۰/۱۳۳۳

۰۰/۱۰/۱۳۶۱

بندرعباس

۲۸

زن

لیسانس

دبیر

 

تیرباران

بندرعباس

۵۱

الماسی

سیامک

 

 

۰۰/۰۶/۱۳۶۷

گوهردشت

 

مرد

 

 

 

حلق آويز

خاوران

۵۲

الماسيان

ناصر

 

 

۰۰/۰۶/۱۳۶۷

تهران

 

مرد

 

 

 

حلق آويز

خاوران

۵۳

الهی پناه

فريبا

تهران

۰۰/۰۵/۱۳۴۰

۱۶/۰۹/۱۳۶۰

تهران

۲۰

زن

دیپلم

دانشجو دبیری

مجرد

تيرباران

خاوران

۵۴

امام

پروانه

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۳۹

۲۹/۱۲/۱۳۶۱

اصفهان

۲۱

زن

دیپلم

دانشجو

مجرد

تيرباران

بهشت زهرا

۵۵

امامی

محمدرضا

 

 

۰۰/۰۶/۱۳۶۷

تهران

 

مرد

 

 

 

حلق آويز

خاوران

۵۶

امير اختياری

برزين

تهران

 

 

نوشهر

 

مرد

 

 

متاهل

تیرباران

نوشهر

۵۷

امیرشاهی

جواد

بندرعباس

۰۰/۰۰/۱۳۳۲

۰۱/۰۵/۱۳۶۰

سمنان

۲۸

مرد

لیسانس

مهندس

مجرد

تیرباران

سمنان

۵۸

امیری

فتح الله

 

 

۰۸/۱۰/۱۳۶۰

اراک

 

مرد

 

 

 

تیرباران

اراك

۵۹

امینی

برزو

اصفهان

۰۰/۰۰/۱۳۳۸

۱۴/۰۱/۱۳۶۰

اصفهان

۲۲

مرد

 

 

مجرد

تصادف رانندگی

اصفهان

۶۰

اندخیده

حسین

دير- بوشهر

۰۰/۰۰/۱۳۳۶

۰۶/۰۶/۱۳۶۰

بوشهر

۲۴

مرد

 

معلم

مجرد

تیرباران

بوشهر

۶۱

انصاری

سوسن گل

كرمانشاه

۰۰/۰۰/۱۳۴۲

۲۱/۰۱/۱۳۶۳

كرمانشاه

۱۹

زن

دبيرستان

دانش آموز

مجرد

حلق آويز

كرمانشاه

۶۲

انصاری

عباس

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۳۳

۰۰/۰۵/۱۳۶۰

تهران

۲۷

مرد

دیپلم

دانشجوی برق

متاهل

تيرباران

خاوران

۶۳

اولیائی

مجید

قم

۱۹/۰۳/۱۳۳۲

۱۳/۱۲/۱۳۵۹

قم

۲۷

مرد

ليسانس

 

مجرد

بر اثر بیماری

قم

۶۴

ایزدی واحدی

نسرین

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۳۳

۲۰/۱۲/۱۳۶۰

تهران

۲۷

زن

ليسانس

كارمند

متاهل

تیرباران

بهشت زهرا

۶۵

ایوبی

ایرج

 

 

۱۲/۱۱/۱۳۶۰

نوشهر

 

مرد

 

 

 

زیر شکنجه

نوشهر

۶۶

باقروند

روح الله

بروجرد

۰۰/۰۰/۱۳۴۱

۳۱/۰۴/۱۳۶۰

تهران

۱۹

مرد

دبستان

كارگر

 

تيرباران

خاوران

۶۷

باقری

حشمت

محمودآباد

۰۰/۰۰/۱۳۳۹

۰۷/۰۱/۱۳۶۰

محمودآباد

۲۱

مرد

 

دانش آموز

 

بیماری سرطان

محمودآباد

۶۸

باقری

حمید

 

 

۲۲/۰۷/۱۳۶۰

گرگان

 

مرد

 

 

 

تیرباران

گرگان

۶۹

باقری

محمدحسین

در واهی

۰۰/۰۰/۱۳۳۷

۰۰/۰۶/۱۳۶۷

بندرعباس

۳۰

مرد

لیسانس

معلم

 

حلق آويز

بندرعباس

۷۰

باقری محقق

محمود

مشهد

۰۰/۰۰/۱۳۳۷

۲۸/۰۱/۱۳۶۱

مشهد

۲۳

مرد

دیپلم

مکانیک

 

تیرباران

مشهد

۷۱

بایرامی

خسرو

همدان

 

۰۰/۱۰/۱۳۶۰

بابل

 

مرد

 

کارگر عکاس

 

تیرباران

بابل

۷۲

بحرناک

اسماعیل

اراك

۰۰/۰۰/۱۳۳۰

۱۸/۱۰/۱۳۶۰

اراک

۳۵

مرد

فوق ليسانس

دبیر

متاهل

تیرباران

اراك

۷۳

بختیاری

مصطفی

مهاباد

۰۰/۰۷/۱۳۴۰

۰۲/۰۸/۱۳۶۰

مهاباد

۲۰

مرد

دیپلم

پیشمرگه

مجرد

تیرباران

مهاباد

۷۴

براتوند

رضا

لالی

 

۲۱/۰۴/۱۳۵۸

لالی

 

مرد

دیپلم

 

مجرد

ترور حزب الله

مسجد سلیمان

۷۵

براتی

فرنگيس

 

 

۰۶/۰۱/۱۳۵۸

کردستان

 

زن

دبپلم

دانشجو

مجرد

تصادف رانندگی

بهشت زهرا

۷۶

برازنده

عطا الله

سقز

۰۰/۰۰/۱۳۳۵

۱۲/۰۷/۱۳۵۹

سقز

۲۴

مرد

دیپلم

دانشجو

مجرد

زیر شکنجه

سقز

۷۷

برزگر

جعفر

شیروان

 

۲۸/۰۱/۱۳۶۱

شیروان

 

مرد

 

کارگر

متاهل

تیرباران

شیروان

۷۸

برزو

بهروز

رشت

۰۰/۰۰/۱۳۳۰

۱۸/۰۷/۱۳۷۷

گیلان

۴۷

مرد

لیسانس

مهندس

متاهل

سرما زدگی در كوه

رشت

۷۹

برومندزاده

نوروز علی

اصفهان

۰۰/۰۰/۱۳۳۶

۰۰/۰۳/۱۳۶۲

اصفهان

۲۶

مرد

ديپلم

کارگر

متاهل

تیرباران

اصفهان

۸۰

بلوريان

سياوش

خرمشهر

 

۰۰/۰۴/۱۳۶۰

اهواز

 

مرد

دیپلم

 

 

تیرباران

اهواز

۸۱

بنائی

عباس

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۲۷

۲۴/۰۵/۱۳۶۰

تهران

۲۲

مرد

فوق دیپلم

مکانیک

مجرد

تیرباران

بهشت زهرا

۸۲

بهاریان شرقی

جواد

مشهد

۰۸/۰۵/۱۳۳۴

۲۱/۰۵/۱۳۶۰

تهران

۲۶

مرد

دیپلم

دانشجو

متاهل

تیرباران

خاوران

۸۳

بهرامی

صالح

 

 

۰۹/۱۲/۱۳۶۱

 

مرد

 

 

 

 

تیرباران

 

۸۴

بهرامی سعادت

ابراهیم

 

۲۸/۰۷/۱۳۶۱

بندرعباس

 

مرد

 

 

کارگر

 

حلق آویز

بندرعباس

۸۵

بهرمان

فرهاد

آبادان

۰۰/۰۰/۱۳۳۸

۰۰/۱۱/۱۳۶۳

کرمانشاه

۲۵

مرد

دیپلم

 

مجرد

حلق آویز

ماهشهر

۸۶

بهروان

غلامرضا

تهران

 

۱۴/۱۱/۱۳۶۰

تهران

 

مرد

 

 

متاهل

تیرباران

بهشت زهرا-ق۹۲

۸۷

بهمنی

صادق

سنندج

۰۰/۰۰/۱۳۳۹

۱۷/۱۰/۱۳۵۹

بوکان

۲۰

مرد

دوم نظری

پیشمرگه

 

درگیری

بوکان

۸۸

بيانی

لادن

رشت

۰۷/۰۸/۱۳۳۶

۰۷/۰۶/۱۳۶۰

تهران

۲۴

زن

دیپلم

دانشجو

مجرد

تيرباران

خاوران

۸۹

بیروم وند

نصرت الله

بروجرد

۰۰/۰۰/۱۳۳۹

۲۵/۰۵/۱۳۶۰

تهران

۲۱

مرد

دیپلم

كارگر

مجرد

تیرباران

خاوران

۹۰

پاپازیان

ربرت

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۳۲

۲۸/۰۴/۱۳۶۱

تهران

۲۹

مرد

دیپلم

دانشجو

متاهل

تیرباران

خاوران

۹۱

پرناک

فریدون

گیلانغرب

۰۵/۰۲/۱۳۳۸

۰۵/۰۵/۱۳۶۱

کرمانشاه

۲۳

مرد

دیپلم

دانشجو

مجرد

تیرباران

گیلانغرب

۹۲

پرهوده

رحمان

 

 

۰۰/۰۰/۱۳۶۰

تهران

 

مرد

دیپلم

دانشجوی پزشکی

مجرد

تیرباران

خاوران

۹۳

پژمان

محمد علی

شيراز

۰۰/۰۰/۱۳۲۶

۰۰/۰۶/۱۳۶۷

تهران

۴۱

مرد

دیپلم

دانشجو

مجرد

حلق اويز

خاوران

۹۴

پسندیده

سعید

 

 

۱۴/۱۱/۱۳۶۰

تهران

 

مرد

 

 

 

تيرباران

بهشت زهرا- ق۹۲

۹۵

پشتیبان

طاهره

رشت

۰۰/۰۰/۱۳۳۹

۲۰/۱۰/۱۳۶۰

چالوس

۲۱

زن

دیپلم

دانشجو

 

تیرباران

رشت

۹۶

پوربافرانی

جهانگیر

ناٸين

۰۰/۰۰/۱۳۳۱

۲۵/۱۲/۱۳۵۸

 

۲۷

مرد

ليسانس

مهندس معدن

 

تصادف رانندگی

اصفهان

۹۷

پور رحيمی

محمد رضا

 

 

۰۰/۰۰/۱۳۶۳

شیراز

 

مرد

 

 

 

حلق آویز

شیراز

۹۸

پورصفر جهرمی

حمید

آبادان

۰۰/۰۰/۱۳۴۲

۰۴/۰۹/۱۳۶۰

شیراز

۱۸

مرد

دانش آموز

 

مجرد

تیرباران

شيراز

۹۹

پورعباسیان

حمید

آبادان

۰۰/۰۰/۱۳۳۶

۳۱/۰۴/۱۳۶۰

تهران

۲۴

مرد

ديپلم

 

مجرد

تیرباران

خاوران

۱۰۰

پورکریم

مسعود

انزلی

۰۰/۰۰/۱۳۲۶

۱۱/۱۰/۱۳۶۲

تهران

۳۶

مرد

دیپلم

انقلابی حرفه ای

مجرد

تيرباران

خاوران

۱۰۱

پور رحيمی

محمد رضا

شيراز

 

۰۰/۰۰/۱۳۶۳

شيراز

 

مرد

 

 

 

حلق آويز

شيراز

۱۰۲

پیغمبرزاده

محسن

قم

۰۸/۱۱/۱۳۴۲

۲۰/۰۶/۱۳۶۰

قم

۱۸

مرد

دانش آموز

دانش آموز

مجرد

زیر شکنجه

قم

۱۰۳

تاج بخش

نصرالله

بندرعباس

۰۰/۰۰/۱۳۴۰

۰۲/۰۹/۱۳۶۱

شیراز

۲۱

مرد

دیپلم

 

 

حلق آویز

شيراز

۱۰۴

تاری وردی قاضی جهانی

جعفر

آذر شهر

۰۰/۰۰/۱۳۳۳

۰۰/۰۰/۱۳۶۱

تهران

۲۲

مرد

دیپلم

کارگر

متاهل

تیرباران

خاوران

۱۰۵

تدین نبوی

حسین

 

۰۰/۰۰/۱۳۳۳

۰۰/۰۰/۱۳۶۳

تهران

۳۰

مرد

دیپلم

دانشجو

 

تیرباران

خاوران

۱۰۶

ترابی

ایرج

شیراز

۰۰/۰۰/۱۳۳۸

۳۱/۰۱/۱۳۶۰

تهران

۲۲

مرد

دیپلمه

كارمند

مجرد

پرتاب نارنجک

شيراز

۱۰۷

ترابی

محمدرضا

بندرعباس

۰۰/۰۰/۱۳۴۳

۲۱/۰۷/۱۳۶۰

شیراز

۱۷

مرد

دانش آموز

دانس آموز

مجرد

تیرباران

شیراز

۱۰۸

ترکاشوند

مجتبی

کرمانشاه

۰۰/۰۰/۱۳۴۰

۰۸/۰۶/۱۳۶۰

کرمانشاه

۲۰

مرد

دیپلم

 

مجرد

تيرباران

كرمانشاه

۱۰۹

ترکی

حمید

آبادان

۰۰/۰۰/۱۳۳۶

۰۰/۰۱/۱۳۶۳

تهران

۲۸

مرد

ديپلم

کارگر فنی

متاهل

تيرباران

خاوران

۱۱۰

تنکابنی

محمد مهدی

 

 

۲۵/۰۶/۱۳۶۰

تهران

 

مرد

 

 

 

تیرباران

خاوران

۱۱۱

توفيقيان

ناصر

 

 

۱۸/۰۱/۱۳۵۸

اصفهان

 

مرد

دیپلم

دانشجو

مجرد

ترور

اصفهان

۱۱۲

توسلی

رضا

تبریز

 

۱۶/۰۵/۱۳۶۰

تبریز

 

مرد

 

 

 

تیرباران

وادی رحمت تبریز

۱۱۳

توکلی

احمد

بندرعباس

۰۰/۰۰۱۳۴۱

۳۱/۰۵/۱۳۶۰

بندرعباس

۱۹

مرد

دیپلم

 

 

تیرباران

بندر عباس

۱۱۴

توکلی

بهاالدین

 

 

۲۰/۰۸/۱۳۶۰

تبریز

 

مرد

 

 

 

تیرباران

وادی رحمت تبریز

۱۱۵

تميمی

مهدی

آبادان

۰۰/۰۰/۱۳۲۸

۰۰/۰۷/۱۳۸۰

اصفهان

۵۲

مرد

دیپلم

کارمند نفت

مجرد

سکته قلبی

اصفهان

۱۱۶

تهرانی

روح الله

 

۰۷/۰۶/۱۳۶۰

تهران

 

مرد

 

معلم

 

 

تیرباران

خاوران

۱۱۷

تیموری

روح الله

میاندوآب

۰۰/۰۰/۱۳۳۴

۰۷/۰۶/۱۳۶۰

تهران

۲۶

مرد

دیپلم

 

مجرد

تیرباران

خاوران

۱۱۸

تیموریان

امير منصور

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۳۹

۰۰/۰۷/۱۳۶۱

تهران

۲۲

مرد

دیپلم

دانشجو

مجرد

تيرباران

خاوران

۱۱۹

ثابت

ادنا

تهران

۰۲/۰۴/۱۳۳۴

۰۰/۰۴/۱۳۶۱

تهران

۲۶

زن

دیپلم

دانشجو

متاهل

تیرباران

خاوران

۱۲۰

ثروتیان

داوود

مياندوآب

۰۰/۰۰/۱۳۳۵

۰۸/۰۵/۱۳۶۰

تبریز

۲۵

مرد

دیپلم

دانشجو

مجرد

تیرباران

تبريز

۱۲۱

جاوید

سعید

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۴۲

۱۴/۱۱/۱۳۶۰

تهران

۱۸

مرد

دانش آموز

دانش آموز

مجرد

تیرباران

بهشت زهرا- ق۹۲

۱۲۲

جاویدی

کریم

زنجان

۰۰/۰۰/۱۳۳۴

۲۰/۰۵/۱۳۶۰

تبریز

۲۶

مرد

دکترا

پزشک (انترن)

مجرد

تیرباران

وادی رحمت تبریز

۱۲۳

جزء مطلبی

احمد

زنجان

۰۰/۰۰/۱۳۳۸

۲۸/۱۲/۱۳۶۱

زنجان

۲۲

مرد

دیپلم

دانشجو فرانسه

مجرد

تیرباران

زنجان

۱۲۴

جباری

کریم

 

 

۰۰/۰۰/۱۳۶۰

رشت

 

مرد

دکترا

استاد دانشگاه گیلان

 

تیرباران

رشت

۱۲۵

جعفری

احمد رضا

 

 

۰۰/۰۰/۱۳۶۳

شیراز

 

مرد

 

 

 

تیرباران

شيراز

۱۲۶

جعفری

وحيد

 

 

۰۰/۰۰/۱۳۶۱

شیراز

 

مرد

 

 

 

تیرباران

شيراز

۱۲۷

جعفری زیارتی

عبدالحمید

آبادان

 

۰۷/۰۶/۱۳۶۰

تهران

 

مرد

 

 

 

تیرباران

خاوران

۱۲۸

جلیلی

بهمن

لاهيجان

۰۰/۰۰/۱۳۴۱

۰۰/۰۶/۱۳۶۷

رشت

۲۶

مرد

دانش آموز

 

مجرد

حلق آويز

رشت

۱۲۹

جلیلی کهنه شهری

غلام

سلماس

۰۰/۰۰/۱۳۳۵

۲۵/۰۱/۱۳۶۳

تهران

۲۸

مرد

لیسانس

مهندس

متاهل

حلق آریز

خاوران

۱۳۰

جمالی

شیرزاد

 

۰۰/۰۰/۱۳۳۶

۰۲/۰۹/۱۳۶۱

شیراز

۲۵

مرد

دیپلم

 

مجرد

تیرباران

شيراز

۱۳۱

جمشیدی

حسين

كرج

۰۰/۰۰/۱۳۳۷

۳۰/۰۶/۱۳۶۰

همدان

۲۳

مرد

دیپلم

دانشجو

مجرد

تیرباران

همدان

۱۳۲

جمشیدی مجد

بهروز

ايذه

۰۰/۰۰۱۳۳۶

۰۱/۰۵/۱۳۶۲

مسجدسلیمان

۲۶

مرد

لیسانس

معلم

متاهل

تیرباران

مسجد سليمان

۱۳۳

جناب

شهرام

قزوین

۰۰/۰۰/۱۳۳۵

۱۲/۰۵/۱۳۶۰

تهران

۲۵

مرد

دیپلم

دانشجو

مجرد

تیرباران

خاوران

۱۳۴

جوادی

عبدالکریم

 

۰۰/۰۰/۱۳۲۶

۱۹/۰۷/۱۳۶۰

تهران

۳۴

مرد

فوق ليسانس

استاد دانشگاه

متاهل

تیرباران

خاوران

۱۳۵

جهان بیگلری

کامیار

سنندج

۱۲/۰۴/۱۳۳۱

۱۲/۰۵/۱۳۶۰

تهران

۲۹

مرد

دیپلم

كارگر

متاهل

تیرباران

خاوران

۱۳۶

جهاندار دماوندی

سید محسن

بابل

۰۰/۰۰/۱۳۳۰

۱۰/۰۶/۱۳۶۰

تهران

۳۰

مرد

فوق ليسانس

حقوقدان

 

تیرباران

خاوران

۱۳۷

جهاندار ملک آبادی

بهروز

اصفهان

۰۰/۰۰/۱۳۳۰

۲۸/۱۱/۱۳۶۰

تهران

۳۰

مرد

لیسانس

کارمند

متاهل

زیر شکنجه

خاوران

۱۳۸

جهاندیده

خسرو

اروميه

۰۰/۰۰/۱۳۴۱

۲۲/۰۸/۱۳۶۴

ارومیه

۲۳

مرد

ديپلم

كارگر

مجرد

درگیری با حزب دمکرات

اروميه

۱۳۹

جهانگیری لاکانی

حسن

لاهيجان

۰۰/۰۰/۱۳۳۵

۱۱/۰۹/۱۳۶۲

تهران

۲۷

مرد

ديپلم

كارگر

متاهل

تیرباران

خاوران

۱۴۰

جیگاره ای

مسعود

تهران

۱۴/۰۴/۱۳۳۴

۰۰/۱۲/۱۳۶۱

تهران

۲۷

مرد

ليسانس

معلم

متاهل

تیرباران

خاوران

۱۴۱

چالیش

فرامرز

آغاجاری

۰۰/۰۰/۱۳۴۰

۰۰/۰۰/۱۳۶۱

آغاجاری

۲۱

مرد

دیپلم

 

 

تیرباران

آغاجاری

۱۴۲

چمن پیرا

مسعود

 

۰۰/۰۰/۱۳۳۵

۳۱/۰۴/۱۳۶۰

تهران

۲۵

مرد

دیپلم

 

 

تیرباران

خاوران

۱۴۳

چهل پلی زاده

حمید

شوشتر

۰۰/۰۰/۱۳۳۰

۳۰/۰۹/۱۳۶۰

شوشتر

۳۰

مرد

لیسانس

كارگر

مجرد

تیرباران

شوشتر

۱۴۴

حاجی

مهرداد

آبادان

 

 

مرز تركيه

 

مرد

 

 

 

درگیری با رژیم

 

۱۴۵

حبیب پناه

رحمت

ارومیه

۰۰/۰۰/۱۳۳۴

۱۳/۰۵/۱۳۶۰

تهران

۲۶

مرد

دیپلم

معلم

 

تیرباران

خاوران

۱۴۶

حجت جلالی

تيمور

سنندج

۰۰/۰۰/۱۳۴۰

۰۵/۰۴/۱۳۶۵

سقز

۲۵

مرد

ديپلم

كارگر- پیشمرکه

مجرد

درگيری با حزب دمكرات

سقز

۱۴۷

حدادیان

بهرام

 

۰۰/۰۰/۱۳۳۹

۰۰/۰۶/۱۳۶۷

تهران

۲۸

مرد

ديپلم

 

مجرد

حلق آويز

خاوران

۱۴۸

حسنوند

اسماعیل

مسجدسليمان

۰۰/۰۰/۱۳۴۲

۲۰/۰۴/۱۳۶۰

مسجدسلیمان

۱۸

مرد

دانش آموز

دانش آموز

مجرد

تیرباران

مسجد سليمان

۱۴۹

حسنیانی

تیمور

بوكان

۰۰/۰۰/۱۳۳۳

۲۷/۰۷/۱۳۵۹

کردستان

۲۶

مرد

ليسانس

مهندس كشاورزی

مجرد

درگیری

بوكان

۱۵۰

حسنی

چیزام

 

 

۰۹/۱۲/۱۳۶۱

 

 

مرد

دانش آموز

 

 

تیرباران

 

۱۵۱

حسنی

نظام

سقز

۰۰/۰۰/۱۳۳۴

۲۶/۱۱/۱۳۶۱

سقز

۲۷

مرد

دیپلم

دانشجو

مجرد

تيرباران

سقز

۱۵۲

حسنی مقدم

محمود

دماوند

۰۰/۰۰/۱۳۳۶

۲۴/۰۵/۱۳۶۰

تهران

۲۴

مرد

ليسانس

معلم

متاهل

تیرباران

خاوران

۱۵۳

حسینعلی خانی

رضا

تهران

۰۰/۰۰/۱۳۲۳

۳۱/۰۴/۱۳۶۰

تهران

۳۷

مرد

ليسانس

ناشر

متاهل

تیرباران

خاوران

۱۵۴

حسینی

خیرالله

اروميه

 

۱۸/۰۵/۱۳۶۰

تبریز

 

مرد

 

 

 

تیرباران

وادی رحمت تبريز

۱۵۵

حسینی

غلامحسین

كرج

 

۱۴/۱۱/۱۳۶۰

تهران

 

مرد

 

 

 

تیرباران

بهشت زهرا- ق۹۲

۱۵۶

حسینی

کاظم