درباره ما

سایت‌های دیگر

صوتی و تصویری

مقالات

اخبار و گزارشات

اطلاعيه‌ها و بيانيه‌ها

صفحه نخست

 

در نفی و محکوم نمودن جنگی که منافع دو کمپ تروریستی را تامین میکند!

ناصر بابامیری

حملات سازمانیافته و غافگیرانه نیروهای نیروهای مسلح حماس در سحرگاه روز 7 اکتبر 2023 به مناطق تحت سلطه دولت اسرائیل که موجب کشته و زخمی شدن ده ها و صدها نفر نظامی و انسان بیگناه اسرائیلی شد، دولت فاشیستی ناتانیاهو را ودار به حملات موشکی تلافی جویانه نمود که یکبار دیگر تعرض سبعانه به غزه را از سر بگیرد. متعاقبا در دو سوی این جنگ تروریستی صدها نفر کشته و هزاران نفر که اکثریت انسان های بیدفاع هستند گوشت دم توپ شوند. یکطرف این جنگ افروز چندین دهه دولت فاشیستی ناتانیاهو و طرف دیگر نیروهای مرتجع اسلامی از حماس گرفته تا جهاد اسلامی و سازمان فتح هستند. رژیم ناتاناهو سالهاست با اشغالگری خود و حملات وحشیانه هوایی و زمینی بمب بر سر ساکنان منطقه نوار غزه فرو می ریزد و هر روزه جان تعدادی انسان بیدفاع را می گیرد. دولت فاشیستی اسرائیل با گسترش دامنه این جنگ تروریستی با یک تیر دو هدف را می زند. از یکسو با تعرض سبعانه به سرزمین فلسطین و دمیدن بر آتش جنگ تروریستی میخواهد پدیده حل مسئله فلسطین لاینحل باقی بماند و این استراتژی سیاسی کشورهای غربی اعم از آمریکا و دیگر شرکایش نیز میباشد تا به اهداف منطقه ای خود در خاورمیانه دست بیابند. از دیگر سو رژیم ناتانیاهو از تداوم این جنگ تروریستی برای سرکوب و تعرض افسار گسیخته به جنبشهای پیشرو در دورن اسرائیل نیز نهایت استفاده میکند. در سوی دیگر این رژیم فاشیستی و در سرزمین فلسطین نیز در غیاب یک نیرو و جنبش پیشرو  جک و جانورهای نیروهای اسلامی مذکور نیز که هر کدام مورد حمایت مالی و لجستیکی دول تروریستی منطقه اعم از رژیم ایران، لیبی، افغانستان و عراق ...و شیوخ عربی هستند، پشت مردم بیدفاع فلسطین سنگر گرفته و آسایش و امنیت را از کل شهروندان منطقه سلب نموده اند، زمینه برایشان فراهم گشته تا بر آتش این جنگ افروزی تروریستی بدمند.

طی روزهای گذشته صحنه های نمایش متوحشانه هر دو قطب تروریستی، صف آزادیخواهی و برابری طلبی را دوباره در شوک و بهت فرو برد. هم از آتش موشکهای شلیک شده تلاویو بسوی نوار غزه که آسمان اسرائیل را نظیر جشنهای نظامی چراخان کرده بود و آنسوتر خانه ها را بر سر صدها و هزاران نفر در غزه آوار میکرد و انسانهای بیدفاع تکه و پاره میشدند، و هم از ارتجاع وحوش نیروهای اسلامی که به شیوه طالبان، القاعده، النصر و حشد شعبی و جلادان رژیم ایران انسانها را از لبه تیغ می گذارنند و اسرای نظیر «شانی لوک» را چگونه مورد تعرض جنسی قرار داده و از پشت به ماشین می بندند تا دنیا زجرکش کردن آنرا مشاهد کند که ظرفیت سبعیتشان مرز نمی شناسد.

این جنگ ارتجاعی تماما بی ربط به مردم اسرائیل و فلسطین است. این جنگ، جنگ منافع دو قطب تروریستی در جهان را تامین میکند. این جنگ افروزی یکسرش منطقه ایست و کشورهای اسلامی طراح آنند و سر دیگرش جهانی است و دول غربی آنرا هدایت و رهبری میکنند. مردم اسرائیل و فلسطین برای اینکه بیش از این قربانی این جنگ افروزی نگردند راهی ندارند، جز اینکه اکثریت عظیم شهروندان در دو سوی این سرزمین که کارگران و فرودستانند، و دهه هاست این پدیده ستم و تبعیض و جنگ افروزی از انها قربانی میگیرد و هزینه های بسی سنگین برایشان در پی داشته، مبارزاتشان را بهم گره بزنند و شر نمایندگان این دو قطب تروریستی را که بیشترین هزینه آنرا مردم بیدفاع متحمل میشودند، از سر خود کوتاه کنند. کارگران و فرودستان اسرائیلی و فلسطینی نباید توان خود در برابر سرکوبگری رژیم فاشیستی ناتانیاهو و نیروهای مرتجع اسلامی اعم از حماس، جهاد اسلامی و سازمان فتح را دست کم بگیرند. با اتحاد و همبستگی مردم فلسطین و اسرائیل می توان تناسب قوا را تغییر داد و یکبار برای همیشه شر این دو کمپ تروریستی را از سر خود خلاص کرد و به جنگ فاشیستها و نیروی رژیمهای اسلامی پایان داد و در کنار همدیگر زندگی فارغ از هر گونه تبعیض و نابرابری را سازمان داد و تجربه نمود.

08.10.2023

مطالبی که فقط متعلق به اين سايت مي‌باشد، انتشار آن با درج منبع آزاد است